Triết học trên Blog

top50.jpgBlog không thật đã được chọn là một trong những đầu 50 blog triết học trên thế giới! Nó đến như là một sự ngạc nhiên khi Thiền học cuộc sống được liệt kê blog này (ít nhất phần triết lý của nó). Niêm yết nó như 21 trong danh sách của họ, họ nói của Blog Unreal, “Nơi triết lý đáp ứng vật lý và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.”

Ảnh: h.koppdelaney

Bình luận

4 thoughts on “Top Philosophy Blog

Những ý kiến ​​đóng.