Tag Archives: Vật tự thể

Trinity trong Ấn Độ giáo

Trong Ấn Độ giáo, có một bộ ba cơ bản của các vị thần – Nhà trí thức, Vishnu và Shiva. Họ phải được hiểu như sinh, sự tồn tại và cái chết. Họ là những vị thần của sự sáng tạo, hạnh phúc và sự hủy diệt, như người bà của chúng tôi nói với chúng tôi.

Tiếp tục đọc