Mga Archive ng Tag: pagmumuni-muni

Contradictions

Buhay ay puno ng contradictions,,en,Dumadalo ako sa mga pananaliksik retreat sa alumana at mapagnilay-nilay kasanayan sa maganda,,en,Garrison Institute,,en,Ako pag-aaral ng maraming mga kagiliw-giliw na mga bagay-bagay,,en,at pulong ng isang pulutong ng mga,,en,tulad ng pag-iisip at mahusay na mga tao,,en,ang uri ng mga tao kung kanino ako maaaring magkaroon ng malalim na pag-uusap tungkol sa mga hindi tunay na likas na katangian ng katotohanan,,en,hindi tulad ng karamihan ng mga tao mula sa ibang mga kalagayan sa buhay ay magalang at mataktika patawarin ang kanilang sarili kapag ako makakuha ng isang bit unreal,,en.

I am attending a research retreat on mindfulness and contemplative practices at the beautiful Garrison Institute. I am learning a lot of interesting things, and meeting a lot of like-minded and excellent people – the kind of people with whom I could have deep conversation about the unreal nature of reality, unlike most people from other walks of life would politely and tactfully excuse themselves when I get a bit unreal.

Magpatuloy sa pagbabasa