Tag Archives: Hy Lạp

Làm thế nào Hy Lạp Chấn nới lỏng định lượng

Một điều chúng ta cần phải hiểu về gói cứu trợ này là – những người nhận được giải cứu không thực sự nhận được bất kỳ tiền. Vì vậy, nó là dành cho Hy Lạp; cô did't nhận được bất kỳ một trong hai. Đã tiền đi đâu? Cho chủ sở hữu hợp pháp của tất cả số tiền, tất nhiên, các ngân hàng. Tôi từng làm việc cho một ngân hàng, vì vậy tôi biết một chút ít về nó, mặc dù trạm của tôi trong vị thế là cách dưới mức cứu trợ hàng tỷ USD.

Tiếp tục đọc