Tag Archives: election

Donald Trump – Vote Rigging

I am a conspiracy theory nut. Vì vậy, hãy để tôi đề xuất một lý thuyết âm mưu để giải thích những chiến thắng gây sốc Trump. Đó là cuộc bỏ phiếu gian lận, nhưng không phải là cách bạn đang nghĩ. trước khi tiếp tục, cho tôi nói rằng đây chỉ là cho vui. Don’t take it too seriously.

Tiếp tục đọc