Mga Archive ng Tag,,en,Swami Vivekananda,,en,Ang Pride at Prejudice,,en,Nagbigay si Swami Vivekananda ng ilang mga talumpati sa World Parliament of Religionions sa,,en,Ang mga talumpating ito ay pinupuno pa rin tayo ng mga Indiano na may magandang pagmamalaki,,en,Nagawa kong hanapin ang isang lumang pagrekord ng mga ito sa Internet at malinis ito nang kaunti,,en,Narito ito para sa iyong kasiyahan sa pakikinig,,en,Ang may pag-aalinlangan sa akin,,en,hindi papayagan itong umalis nang walang isang kritikal na pagsusuri sa sarili,,en,Ano ba talaga ang ipinagmamalaki ko,,en,Gusto kong sabihin ang kanyang malalim na pag-iisip sa pilosopong Hindu at ang kanyang masidhing paglantad dito,,en,Ngunit ang katotohanan ng bagay ay,,en,Ipinagmamalaki ko kahit na bago ko narinig o nabasa ang mga talumpati,,en,Kung proud ka rin,,en,hayaan mo akong tanungin ito,,en,talagang nakinig ka ba sa buong pagsasalita,,en,Kung wala ka,,en,ano ba talagang ipinagmamalaki mo,,en,Siya nga pala,,en,Mayroon akong huling bahagi ng pagsasalita,,en: crusades

God’s Blunder

Scriptures tell us, in different ways depending on our denomination and affiliation, that God created the world and everything in it, including us. This is creationism in a nutshell.

Standing in the other corner, all gloved up to knock the daylight out of creationism, is science. It tells us that we came out of complete lifelessness through successive mutations goaded by the need to survive. This is Evolution, a view so widely accepted that the use of capital E is almost justified.

All our experience and knowledge point to the rightness the Evolution idea. It doesn’t totally preclude the validity of God, but it does make it more likely that we humans created God. (It must be just us humans for we don’t see a cat saying Lord’s grace before devouring a mouse!) And, given the inconveniences caused by the God concept (wars, crusades, the dark ages, ethnic cleansing, religious riots, terrorism and so on), it certainly looks like a blunder.

No wonder Nietzsche said,

On the other hand, if God did create man, then all the stupid things that we dowars, crusades etc. plus this blogdo point to the fact that we are a blunder. We must be such a disappointment to our creator. Sorry Sir!

Photo by The Library of Congress