Πληροφορίες Πνευματικών Δικαιωμάτων

 1. Οι τομείς Thulasidas.com, TheUnrealUniverse.com, διαφημίσεις-ez.com, wp-plus.org, WordPress-plus.org, BangaloreSpa.com, BangaloreSpa.in, AsianSpa.in, e-asianwoman.com, e-stylemart.com, stylemart.com.sg, stylemart.sg, StyleTrendsetters.com, όλες οι υπο-τομείς τους (συλλογικά αναφέρονται ως “Domains”) και οι ιστοσελίδες που φιλοξενούνται σε αυτούς τους τομείς και υποτομείς (συλλογικά αναφέρονται ως “Ιστοσελίδες”) ανήκουν σε Manoj Thulasidas.
 2. Ο ιδιοκτήτης των πνευματικών δικαιωμάτων ιστοσελίδες είναι:
  Χέρια Thulasidas, 66 Bay Terrace, Σιγκαπούρη 558518
  Copyright © Χέρια Thulasidas, 1999-2014
  Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
 3. Χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων περί πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται πάνω, κανένα μέρος του Websites (συμπεριλαμβανομένου του αρχικού κειμένου της, πρωτότυπα γραφικά, και όλα τα downloadable στοιχεία) δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή, ή με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης, εγγραφή ή ταινία σε συστήματα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών), χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
 4. Τα ονόματα των Domains είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν σε Manoj Thulasidas.
 5. Εκτός αν άλλως προβλέπεται σε γραπτή σύμβαση, Manoj Thulasidas διατηρεί την παγκόσμια, αέναη, αμετάκλητη, αδειοδοτήσιμη και περαιτέρω μεταβιβάσιμη (σε όλες τις μορφές) δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ό, τι έχει συγγράψει ο ίδιος σε όλες τις παράγωγες μορφές της. Το δικαίωμα αυτό επεκτείνεται σε (αλλά δεν περιορίζεται σε) όλο το κείμενο, άρθρα, λογισμικού, κινούμενες εικόνες και τα γραφικά που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα, όλα τα άρθρα, γραφικών, κινούμενες εικόνες και το κείμενο συνέβαλε περιοδικά και μέσα μαζικής ενημέρωσης, και τα παράγωγά τους σε όλες τις μορφές.
 6. Manoj Thulasidas μπορεί να σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε κάποιο υλικό που έχει συγγράψει με τον (είτε δημοσιεύονται στους δικτυακούς τόπους ή όχι) σε μορφή κειμένου, άρθρα, λογισμικού, κινούμενα σχέδια και γραφικά (“Υλικό”). Αυτή η άδεια να χρησιμοποιήσει υλικό δεν συνιστά μεταβίβαση των πνευματικών δικαιωμάτων. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά εγγράφως, με τη μορφή μεταβίβασης των πνευματικών δικαιωμάτων, αν χρησιμοποιείτε Υλικό, συμφωνείτε να χορηγήσει Manoj Thulasidas την παγκόσμια, αέναη, αμετάκλητη, αδειοδοτήσιμη και περαιτέρω μεταβιβάσιμη (σε όλες τις μορφές) δικαίωμα να χρησιμοποιούν υλικό σε όλα τα πρωτότυπα ή παράγωγο μορφές της, συμπεριλαμβανομένων των μορφών πιθανώς δημιουργήθηκαν από εσάς. Καταλαβαίνετε ότι οι παράγωγες μορφές μπορεί να περιλαμβάνουν την επεξεργασία αντίγραφο σας, γραφική παρουσίαση ή / και διάταξη κειμένου.
 7. Manoj Thulasidas δεν θα πληρώσει οποιαδήποτε τέλη σελίδα ή εκδόσεων ματαιοδοξία τέλη σε οποιοδήποτε εκδότη ή των εκδόσεων οντότητα (“Εκδότης”) για τη δημοσίευση υλικού, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά κατά την οποία σε μια γραπτή σύμβαση, πριν από οποιαδήποτε αναθεώρηση των υλικών από Εκδότης. Για την αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, αποδοχή Υλικό για επανεξέταση από Publisher αποτελεί μια συμφωνία εκ μέρους του εκδότη ότι Publisher παραιτείται από κάθε αξίωση για οποιεσδήποτε πιθανές επιβαρύνσεις από Manoj Thulasidas.
 8. Όλες οι έμμεσοι και άμεσοι συμφωνίες σε αυτή τη δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να διέπεται από το δίκαιο της Σιγκαπούρης, όπως και αν γίνεται και που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου σε Σιγκαπούρη και όλα τα μέρη συμφωνούν να υποβάλουν στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Σιγκαπούρης.

Για την άδεια και άλλες έρευνες των πνευματικών δικαιωμάτων, επικοινωνήστε Manoj Thulasidas.

Το έγγραφο αυτό ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις Σεπ 18, 2014.

Σχόλια