Kategorie Argief: Korporatiewe Life

Dilbert-agtige gedagtes

Harde werk

Een argument vir groot bonusse is dat die uitvoerende amptenare hard werk vir dit en verdien dit regverdig en vierkante,,en,Dit is waar dat sommige van hierdie bestuurders spandeer enorme hoeveelheid tyd,,en,tot,,en,uur per dag,,en,volgens die AIG uitvoerende onder die soeklig hier,,en,moenie lang ure en harde werk outomaties maak ons,,en,as Tracy Chapman dit stel,,en,Ek het taxibestuurders in Singapoer ontmoet wat ply die strate uur nadat uil-verskuiwing uur voordat hulle selfs kan breek,,en,Blykbaar was die huurgeld die cabbies moet betaal is redelik hoog,,en,en hulle uiteindelik besig om konsekwent langer as die meeste bestuurders,,en,Verder buite ons morele horison,,en,menslike slum honde voer vullishope vir stukkies hulle kan eet of te verkoop,,en,Back-breaking arbeid,,en,Lang ure,,en,verskriklike werksomstandighede,,en,en hard-hard werk,,en,maar geen bonus,,en. It is true that some of these executives spend enormous amount of time (up to 10 te 14 hours a day, according the AIG executive under the spotlight here). Maar, do long hours and hard work automatically make us “those who deserve the best in life,” as Tracy Chapman puts it?

I have met taxi drivers in Singapore who ply the streets hour after owl-shift hour before they can break even. Apparently the rentals the cabbies have to pay are quite high, and they end up working consistently longer than most executives. Farther beyond our moral horizon, human slum dogs forage garbage dumps for scraps they can eat or sell. Back-breaking labour, Ek dink. Long hours, terrible working conditions, and hard-hard work — but no bonus.

Dit lyk vir my asof harde werk het baie min korrelasie met wat 'n mens is geregtig op,,en,Ons moet elders kyk na regverdiging vind om dit wat ons oorweeg ons as gevolg van,,en. We have to look elsewhere to find justifications to what we consider our due.

Artikels

Bonus Planne van die muise en mans

Ons beste planne loop gereeld verkeerd,,en,Ons sien dit heeltyd op 'n persoonlike vlak,,en,ongelukke,,en,beide goed en sleg,,en,sterftes,,en,albei van geliefdes en ryk ooms,,en,geboortes,,en,en loterye het almal 'n sameswering om ons prioriteite te verander en ons planne nietig te maak,,en,daar is niks soos 'n vaste ongeluk om dinge in perspektief te plaas nie,,en,Hierdie geleentheid is miskien die spreekwoordelike silwer voering wat ons voortdurend raai om te sien,,en,Wat op persoonlike vlak waar is, geld ook op groter skaal,,en,Die bedryfswye finansiële ineenstorting het ons beroep filosofiese duidelikheid gebring,,en,'n duidelikheid dat ons miskien te besig was om op te let,,en,maar vir die haglike benoudheid is ons op die oomblik,,en,Hierdie filosofiese helderheid inspireer ontledings,,en,en kolomme,,en,dit is soms selfbedienend en soms sielsoekend,,en. We see it all the time at a personal level — accidents (both good and bad), deaths (both of loved ones and rich uncles), births, and lotteries all conspire to reshuffle our priorities and render our plans null and void. In werklikheid, there is nothing like a solid misfortune to get us to put things in perspective. This opportunity may be the proverbial silver lining we are constantly advised to see. What is true at a personal level holds true also at a larger scale. The industry-wide financial meltdown has imparted a philosophical clarity to our profession — a clarity that we might have been too busy to notice, but for the dire straits we are in right now.

This philosophical clarity inspires analyses (and columns, natuurlik) that are at times self-serving and at times soul-searching. Ons is nou bekommerd oor die morele gesindheid agter die waanzinnige bonusverwagtinge van gister,,en,Die geval hiervan is Jake DeSantis,,en,die uitvoerende vise-president van die AIG wat eerder in die openbaar bedank het in die New York Times,,en,en sy relatief beskeie bonus van 'n miljoen dollar aan liefdadigheid geskenk,,en,Die redes vir die bedanking is interessant,,en,en voer aan hierdie reeks poste,,en,Voordat ek verder gaan,,en,laat ek dit reguit stel,,en,Ek gaan probeer om sy argumente so goed moontlik te verknies,,en,Ek is seker ek sou 'n heeltemal ander deuntjie gesing het as hulle my 'n bonus van miljoen dollar gegee het,,en,Of as iemand die kans gehad het om voor te stel dat ek met my eie bonus gaan,,en,jammer soos dit in vergelyking mag lyk,,en,Ek sal die moontlikheid buite die bestek van hierdie kolom hou,,en, byvoorbeeld. The case in point is Jake DeSantis, the AIG executive vice president who resigned rather publicly on the New York Times, and donated his relatively modest bonus of a million dollars to charity. The reasons behind the resignation are interesting, and fodder to this series of posts.

Before I go any further, let me state it outright. I am going to try to shred his arguments the best I can. I am sure I would have sung a totally different tune if they had given me a million dollar bonus. Or if anybody had the temerity to suggest that I part with my own bonus, paltry as it may seem in comparison. I will keep that possibility beyond the scope of this column, ignoreer die morele teenstrydigheid wat ander daarin kwaadwillig kan waarneem,,en,Ek sal net oor ander mense se bonusse praat,,en,ons is die beste in die hantering van ander mense se geld,,en,En dit is altyd makliker om iets wat nie aan ons behoort nie, te waag en op te offer,,en,Hoeveel is u tyd werd?,,en,Ek het onlangs 'n mal idee gekry,,en,Gestel ek sê vir jou,,en,Ek gee u 'n maand lange werk van tien miljoen dollar,,en,Maar ek sal jou oor twee maande moet doodmaak.,,en,jy sal moet weet dat ek ernstig is,,en,Laat ons sê ek is 'n eksentrieke miljardêr,,en,Sal u die tien miljoen dollar neem,,en,Ek is seker dat die meeste mense nie hierdie werksaanbod sal aanvaar nie,,en,daar is 'n film met Johnny Depp en Marlon Brando,,en,IMDb sê vir my dat dit so is,,en,Die brawe,,en,waar Depp se karakter eintlik so 'n aanbod aanbied,,en. I will talk only about other people’s bonuses. Na alles, we are best in dealing with other people’s money. And it is always easier to risk and sacrifice something that doesn’t belong to us.

Artikels

How Much is Your Time Worth?

I recently got a crazy idea. Suppose I tell you, “I will give you a ten-million-dollar job for a month. But I will have to kill you in two months.” Natuurlik, you will have to know that I am serious. Let’s say I am an eccentric billionaire. Will you take the ten million dollars?

I am certain that most people will not take this job offer. In werklikheid, there is a movie with Johnny Depp and Marlon Brando (IMDb tells me that it is The Brave) where Depp’s character actually takes up such an offer. Vyf-en-twintig duisend,,en,was die prys waarop hy die res van sy lewe ooreengekom het,,en,Vir sommige van ons,,en,die prys kan hoër wees,,en,maar dit is moontlik dat daar 'n prys is waarop ons sal saamstem,,en,my prys is oneindig,,en,Ek sou die res van my lewe vir geen bedrag geld verhandel nie,,en,Wat help dit my om al die geld in die wêreld te hê as ek nie die tyd het om dit te spandeer nie,,en,hierdie houding van my stem nie ooreen met wat ek doen nie,,en,en ook nie heeltemal onheilspellend nie,,en,Dit is amper niks in die regte lewe nie,,en,As ons sê dat ons nie tyd vir geld sal verruil nie,,en,hoe kom ons dan nou graag aan ons werkgewers?,,en,Is dit net dat ons nie waardeer wat ons doen nie?,,en,Of dat ons tyd beperk is,,en,Ek dink dat die ruil tussen tyd en geld nie reguit is nie,,en, Ek glo, was the price that he agreed upon for the rest of his life. For some of us, the price may be higher, but it is possible that there is a price that we will agree upon.

Vir my, my price is infinite — I wouldn’t trade the rest of my life for any amount of money. What does it help me to have all the money in the world if I don’t have the time to spend it? Maar, this stance of mine is neither consistent with what I do, nor fully devoid of hypocrisy. Hardly anything in real life is. If we say we won’t trade time for money, then how come we happily sell our time to our employers? Is it just that we don’t appreciate what we are doing? Or that our time is limited?

I guess the trade off between time and money is not straight forward. Dit is nie 'n lineêre skaal nie,,en,As ons nie geld het nie,,en,dan is ons tyd niks werd nie,,en,Ons is bereid om dit vir byna niks te verkoop nie,,en,Die rede is duidelik,,en,dit kos geld om liggaam en siel bymekaar te hou,,en,Sonder 'n blote minimum geld,,en,daar is inderdaad geen tyd meer om te verkoop nie,,en,Terwyl ons 'n bietjie geld verdien,,en,'n bietjie meer as die blote minimum,,en,ons begin tyd meer waardeer,,en,Maar namate ons meer geld verdien,,en,ons besef dat ons nog meer kan verdien deur meer tyd te verkoop,,en,want die tyd is nou meer werd,,en,Hierdie implisiete bose kringloop is miskien die dryfkrag vir hierdie mal rottewedloop wat ons rondom ons sien,,en,Verkoopstyd is 'n interessante konsep,,en,Ons verkoop duidelik ons ​​tyd aan diegene wat ons betaal,,en,Werknemers verkoop tyd aan hul werkgewers,,en,Entrepreneurs verkoop hul tyd aan die kliënte,,en,en in die ontplooiing van hul besighede,,en. If we have no money, then our time is worth nothing. We are willing to sell it for almost nothing. The reason is clear — it takes money to keep body and soul together. Without a bare minimum of money, there indeed is no time left to sell. As we make a bit of money, a bit more than the bare minimum, we begin to value time more. But as we make more money, we realize that we can make even more by selling more time, because the time is worth more now! This implicit vicious circle may be what is driving this crazy rat race that we see all around us.

Selling time is an interesting concept. We clearly do sell our time to those who pay us. Employees sell time to their employers. Entrepreneurs sell their time to the customers, and in deploying their businesses. Maar daar is 'n wesenlike verskil tussen hierdie twee maniere van verkoop,,en,Terwyl werknemers hul tyd een keer verkoop,,en,sakemanne verkoop hul tyd verskeie kere,,en,Só ook skrywers en akteurs,,en,Hulle bestee 'n sekere hoeveelheid tyd aan alles wat hulle doen,,en,maar die produkte wat hulle skep,,en,boek,,en,besigheid,,en,liedjies ens.,,en,word oor en oor verkoop,,en,Dit is waarom hulle hul miljoene en biljoene kan verdien, terwyl diegene wat vir iemand anders werk dit baie moeilik is om regtig ryk te word,,en. While employees sell their time once, businessmen sell their time multiple times. So do authors and actors. They spend a certain amount of time doing whatever they do, but the products they create (book, business, films, Windows XP, songs etc.) are sold over and over again. That is why they can make their millions and billions while those who work for somebody else find it is very difficult to get really rich.

Schurk e-pos — Voorbeeld van 'n

E-pos het 'n rewolusie korporatiewe kommunikasie in die laaste dekade. Die meeste van die impak daarvan is positief. 'N e-pos van die groot baas te alle @ yourcompany, byvoorbeeld, is 'n billike plaasvervanger vir 'n algemene kommunikasie vergadering. In kleiner spanne, e-pos spaar dikwels vergaderings en verhoog produktiwiteit.

Wanneer in vergelyking met ander vorme van kommunikasie (telefoon, voice mail, ens), e-pos het 'n aantal eienskappe wat maak dit veral geskik vir korporatiewe kommunikasie. Dit gee die sender die regte hoeveelheid van die afstand van die ontvanger veilig agter die sleutelbord te voel. Die sender kry genoeg tyd om die taal en aanbieding te poets. Hy het die opsie om van die stuur van die e-pos verskeie ontvangers gelyktydig. Die netto effek van hierdie eienskappe is dat 'n normaalweg skugter siel kan 'n gedugte e-pos persona geword.

A gewoonlik aggressiewe siel, Aan die ander kant, kan 'n onaangenaam sender van wat bekend staan ​​as stinkers geword. Stinkers is e-posse wat bedoel is om vernedering te veroorsaak.

Gegewe die belangrikheid van e-pos kommunikasie deesdae, jy kan vind jouself mislei deur die donker skoonheid van stinkers. As jy dit doen, hier is die eerste stappe in die bemeestering van die kuns van knutselen van 'n schurk. Die truuk is 'n heiliger-as-jy houding te ontwikkel en aanvaar 'n morele hoë grond. Byvoorbeeld, Veronderstel jy is ontsteld met 'n span vir hul slordige werk, en wil die feit te beklemtoon hulle (en na 'n paar belangrike persone in die organisasie, natuurlik). A beginner kan versoek word om iets soos om te skryf, “Jy en jou span hurk weet nie.” Weerstaan ​​wat versoeking, en hou dit rookie e-pos. Veel meer bevredigend is om dit te komponeer as, “Ek sal bly wees om te gaan sit met jou en jou span en deel van ons kundigheid wees.” Dit craftier samestelling ook subtiel blyk uit jou meerdere kennis.

E-pos kan selfs meer subtiel wees. Byvoorbeeld, jy kan soet raad jou baas met sommige kwessie as, “Geen punt in die gedruis in waar engele vrees om loopvlak,” en het die geheime plesier wat jy het daarin geslaag om vir hom 'n dwaas noem aan sy gesig!

Counter stinkers is dubbeld soet. Terwyl die beoefening van 'n e-pos tweestryd, jou beste hoop is 'n feitelike onakkuraatheid te ontdek in die schurk. Alhoewel jy eer gebonde om te reageer op 'n schurk, stilte kan ook 'n doeltreffende reaksie wees. Dit stuur 'n sein dat jy óf gevind die schurk te onbelangrik om te reageer op, of, erger, jy per ongeluk geskrap dit sonder om dit te lees.

Pasop vir schurk strikke. Jy kan 'n e-pos te kry nooi jou om te werk op 'n probleem met 'n ruim aanbod om te help. Sê jy die aas en versoek hulp. Die volgende e-pos (gekopieer feitlik aan almal op aarde) kan iets soos lees, “As jy gepla die vorige boodskap te lees,” (verwys na 'n e-pos gestuur tien dae gelede 17 ander en twee e-pos groepe) “jy sou weet dat…” Let op hoe maklik dit is om te impliseer dat jy nie weet wat jy veronderstel is om te, en dat jy in die gewoonte om te ignoreer belangrike boodskappe.

Ons het geen seker verdediging teen schurk strikke ander as om te weet die sender. As 'n sender is bekend vir sy schurk-happy ingesteldheid, behandel al sy soet ouvertures met agterdog. Dit is onwaarskynlik dat hy het 'n verandering van hart en besluit om jou te sivielregtelik behandel. Baie meer geneig is dat hy besig is om julle vir iets wat hy eerder sal geniet as jy!

Aan die einde van die dag, nie te veel bekommerd wees oor stinkers as jy vind jouself op die ontvangs van die einde. Hou 'n glimlag op jou gesig en die stinkers erken vir wat hulle is — ego reise.

As jy geniet hierdie post, Ek is seker jy sal ook graag:

 1. 'N Kantoor Survival Guide
 2. La Gesofistikeerdheid

Geeks

I have been doing a bit of geeky stuff lately — writing WordPress plugins. Okay, it is because I’m suffering from a terrible writer’s block.

You see, I’m supposed to be working on my next book. I foolishly promised a couple of chapters of The Principles of Quantitative Development to my commissioning editor at John Wiley & Sons within a month; now I find myself writing everything other than those darned chapters! Including plugins. Coming to think of it, writing those chapters wouldn’t be any less geeky, would it?

That made me wonder… We all started off as geeks, didn’t we? No use denying it. Remember how our teachers loved us, and the sexy cheerleaders, well, didn’t? Later in life, due to exigencies of circumstances, we may have tried to lose our techie halo and simulate a managerial posture. But, in our moments of panic, we go back to our geek roots. At least, I do.

You think you don’t? Well, check out these geek jokes. If you find them funny, chances are your roots are not too different from mine.

Heisenberg was driving down the highway when he was pulled over for speeding. The officer says, “Do you know how fast you were going?” Heisenberg says, “No, but I do know where I am!”

Two Hydrogen atoms walk into a bar. One says, “I’ve lost my electron!” The other says, “Are you sure?” The first replies, “Yes, I’m positive…”

Geek Pickup Lines:

 • Tell me of this thing you humans call [dramatic pause] love.
 • If you turn me down now, I will become more drunk than you can possibly imagine.
 • They don’t call me Bones because I’m a doctor.
 • Your name is Leslie? Look, I can spell your name on my calculator!
 • What’s a nice girl like you doing in a wretched hive of scum and villainy like this?
 • You must be Windows 95 because you got me so unstable.
 • My ‘up-time’ is better than BSD.
 • I can tell by your emoticons that you’re looking for some company.
 • Is that an iPod mini in your pocket or are you just happy to see me.
 • Want to see my Red Hat?
 • If you won’t let me buy you a drink, at least let me fix your laptop.
 • You had me at “Hello World.”
 • Mind if I run a sniffer to see if your ports are open?
 • You make me want to upgrade my Tivo.
 • By looking at you I can tell you’re 36-25-36, which by the way are all perfect squares.
 • Jedi Mind Trick: “This is the geek you’re looking for.” [Waves hand]
 • You can put a Trojan on my Hard Drive anytime.
 • Have you ever Googled yourself?
 • How about we do a little peer-to-peer saliva swapping?
 • With my IQ and your body we could begin a race of genetic superchildren to conquer the earth.
 • What’s a girl like you doing in a place like this when there’s a Farscape marathon on right now on the Sci Fi channel.
 • I’m attracted to you so strongly, scientists will have to develop a fifth fundamental force.

What Makes 100%?

What does it mean to give MORE than 100%? Ever wonder about those people who say they are giving more than 100%? We have all been to those meetings where someone wants you to give over 100%. How about achieving 103%? What makes up 100% in life? Here’s a little mathematical formula that might help you answer these questions:

If:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z are represented as:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

then H-A-R-D-W-O-R-K = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%

and K-N-O-W-L-E-D-G-E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%

but A-T-T-I-T-U-D-E = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

and B-U-L-L-S-H-I-T = 2+21+12+12+19+8+9+20 = 103%

but look how far ass kissing will take you.

A-S-S-K-I-S-S-I-N-G = 1+19+19+11+9+19+19+9+14+7 = 118%

So, one can conclude with mathematical certainty that While Hard work and Knowledge will get you close, and Attitude will get you there, it’s the Bullshit and Ass kissing that will put you over the top.