Category Archives: Physics

Fizik benim ilk aşkımdı,,en,Bu kategori kalbime en yakın gönderileri içerir,,en,Bundan yirmi yıl sonra,,en,bu blog hayatta kalırsa,,en,bu kategori muhtemelen en kalıcı içgörülerime sahip olacak,,en,Ve bundan iki yüz yıl sonra,,en,hiç hatırlanırsam,,en,bu içgörüler için olacak,,en,benim olduğum türden biri için değil,,en,kazandığım para,,en,ne de başka bir şey,,en,Sadece ilk ve son aşkım için,,en,Modern Fiziğin Özeti,,en,Parçacıklar ve Etkileşimler hakkındaki yazı dizisi istediğimden biraz daha uzun olduğundan,,en,Onu ayıracağımı düşündüm,,en,Maddenin yapısını anlamanız gerekecek modern fiziğin bir özetiyle başlayalım.,,en,atomlar,,en,parçacıklar,,en,Özel Göreliliğin Yorumlanması,,en,Kuantum Mekaniğine baktığımızda,,en,onun çeşitli yorumları hakkında konuştuk,,en,Bu tür yorumlara sahip olmamızın nedeni,,en,dedim,,en. This category contains the posts closest to my heart. Twenty years from now, if this blog survives, this category will probably hold my most enduring insights. And two hundred years from now, if I am remembered at all, it will be for these insights; not for the kind of person I am, the money I make, nor anything else. Only for my first and last love…

Interpretation of Special Relativity

When we looked at Quantum Mechanics, we talked about its various interpretations. The reason we have such interpretations, I said, QM, erişemediğimiz bir gerçekle ilgileniyor mu?,,en,duyusal ve algısal aygıtlarımız aracılığıyla,,en,Özel Görelilik, hareket halindeki makro nesnelerle ilgilidir,,en,ve böyle şeyleri hayal etmekte sorunumuz yok,,en,Öyleyse neden bir yoruma ihtiyacımız olsun ki,,en,Cevap ince bir cevaptır,,en,Özel görelilik,,en,Işık hızı,,en,Işık hızının sabit olması kulağa basit bir ifade gibi geliyor,,en,Ama daha fazlası var,,en,oldukça fazla,,en,Şimdi bu değişmezliğin gerçekte ne anlama geldiğine bakalım,,en,eğer bir yerde duruyorsan,,en,ve sağından sola doğru giden bir ışık huzmesi var,,en,hızı var,,en,Soldan sağa giden başka bir ışık ışınının da bir hızı vardır.,,en,Şimdiye kadar,,en,çok iyi,,en,Şimdi bir roket gemisindesin diyelim,,en,aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi,,en,sağdan sola hareket etmek,,en, through our sensory and perceptual apparatuses. On the other hand, Special Relativity is about macro objects in motion, and we have no problem imagining such things. So why would we need to have an interpretation? The answer is a subtle one.
Continue reading

Speed of Light

The speed of light being a constant sounds like a simple statement. But there is more to it, quite a bit more. Let’s look at what this constancy really means. At first glance, it says that if you are standing somewhere, and there is a ray of light going from your right to left, it has a speed c. And another ray of light going from left to right also has a speed c. So far, so good. Now let’s say you are in a rocket ship, as shown in the figure below, moving from right to left.

Continue reading

Özel Görelilik Teorisi,,en,Einstein'ı ve özel göreliliği duyduğumuzda,,en,veya özel görelilik teorisi,,en,gerçek adı kullanmak,,en,ünlüleri düşünüyoruz,,en,E = mc ^ 2,,en,denklem,,en,ve ikiz paradoksu gibi garip şeyler,,en,Bunların hepsi doğru ve önemli olsa da,,en,SR'nin çözmeye çalıştığı sorun tamamen farklıdır,,en,Fizikte temel bir ilkeyi savunma girişimidir,,en,Kuantum Mekaniği - Yorumlar,,en,Kuantum Mekaniği hakkında ne zaman konuşsak,,en,ilk sorulardan biri,,en,Ya kedi,,en," Bu soru,,en,Kuantum Mekaniğinin yorumlarıyla ilgili,,en,Standart yorumlama,,en,ünlü Schrödinger'in kedisine götürür,,en,Schrodinger,,en,Kuantum Alan Teorisi,,en,Kuantum Mekaniği hakkındaki bu yazıda,,en

When we hear about Einstein and the special relativity (or the special theory of relativity, to use the real name), we think of the famous E = mc^2 equation, and weird things like the twin paradox. While those things are all true and important, the problem SR tries to solve is a completely different one. It is an attempt to defend a basic principle in physics.
Continue reading

Quantum Field Theory

In this post on Quantum Mechanics (QM), biraz ötesine geçeceğiz ve Kuantum Alan Teorisine değineceğiz - parçacık fiziğinde kullanılma şekli,,en,Son birkaç gönderide,,en,Kalite Yönetimine felsefi bir giriş yaptım,,en,ve tarihsel kökeni - kara cisim radyasyonunun anlık açıklaması olarak nasıl ortaya çıktı,,en,ve fotoelektrik etkinin mükemmel bir açıklaması,,en,Kuantum Mekaniğinin Tarihsel Kökeni,,en,Bu bölümde,,en,Kuantum Mekaniğinin tarihsel kökenine bakmaya çalışacağız,,en,Bu genellikle korkutucu görünen matematiksel formüller kullanılarak kısa ve öz bir şekilde sunulur,,en,Matematiğin fizikteki rolü,,en,Richard Feynman'ın açıkladığı gibi,,en,Auckland'da verilen QED derslerinde,,en,Yeni Zelanda,,en,YouTube'da mevcut,,en,ancak kalitesiz kayıtlar olarak,,en,tamamen faydacı,,en,küçük şeylerin fiziği,,en. In the last couple of posts, I outlined a philosophical introduction to QM, as well as its historical origin – how it came about as an ad-hoc explanation of the blackbody radiation, and a brilliant description of the photoelectric effect.
Continue reading

Historical Origin of Quantum Mechanics

In this section, we will try to look at the historical origin of Quantum Mechanics, which is usually presented succinctly using scary looking mathematical formulas. The role of mathematics in physics, as Richard Feynman explains (in his lectures on QED given in Auckland, New Zealand in 1979, available on YouTube, but as poor quality recordings) is purely utilitarian.
Continue reading

Quantum Mechanics

Quantum Mechanics (QM) is the physics of small things. Nasıl davranırlar ve birbirleriyle nasıl etkileşirler?,,en,Bu kalite yönetimi çerçevesinde açıkça görülmeyen şey,,,en,Neden küçük şeyler yaptıkları şeyi yapar?,,en,bu konuda herhangi bir ilerleme kaydedeceksen,,en,En iyisi nedenini sorma dürtüsünü azaltmaktır,,en,Doğa o neyse,,en,Bizim işimiz onun gerçeklik oyununu oynadığı kuralları anlamaktır.,,en,deneylerde ve teknolojilerde avantajımız için bu kuralları kullanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak,,en,Bizimki sebep değil,,en,Gerçekten mi,,en,modern fizik,,en,Klasik Fizik,,en,Parçacık fiziğini genel kamuoyuna açıklamadaki ana zorluk, modern fizik üzerine inşa edilmiş olmasıdır.,,en,Fizik meraklısı olsanız ve lise fiziğinizde son derece başarılı olsanız bile,,en? Conspicuously absent from this framework of QM is why. Why small things do what they do is a question QM leaves alone. And, if you are to make any headway into this subject, your best bet is to curb your urge to ask why. Nature is what she is. Our job is to understand the rules by which she plays the game of reality, and do our best to make use of those rules to our advantage in experiments and technologies. Ours is not to reason why. Really.

Continue reading

Classical Physics

The main difficulty in describing particle physics to general public is the fact that it is built on modern physics. Even if you are physics aficionado and did extremely well in your high school physics, öğrendiğin ve sevdiğin şey klasik fizik,,en,Klasik fizik ile modern fizik arasındaki fark sadece daha fazla fizik değildir,,en,ama çevremizdeki gerçekliğe tamamen yeni bir bakış,,en,klasik fizik,,en,Newton,,en,İndirgeme,,en,Tüm bilimsel çabalarımızda,,en,şeyleri anlamak ve incelemek için benzer üst düzey teknikler kullanırız,,en,En yaygın teknik indirgemeciliktir,,en,Davranışın olduğu inancına dayanır.,,en,Büyük ve karmaşık nesnelerin özellikleri ve yapısı, daha basit bileşenleri açısından anlaşılabilir,,en,bütününü anlamaya çalışıyoruz,,en,Evren,,en,daha küçük olarak,,en,indirgenmiş bileşenler,,en,parçacıklar gibi,,en,etkileşimler,,en,indirgemecilik,,en,Fizik Arşivleri,,en. The difference between classical physics and modern physics is not just more physics, but a completely new way of looking at the reality around us.
Continue reading

Reductionism

In all our scientific endeavors, we use similar high-level techniques to understand and study things. The most common technique is reductionism. It is based on the belief that the behavior, properties and structure of large and complex objects can be understood in terms of their simpler constituents. In other words, we try to understand the whole (the universe, for instance) in terms of smaller, reduced constituents (such as particles).

Continue reading