What is Real? Discussions with Ranga.

This post is a long email discussion I had with my friend Ranga. The topic was the unreality of reality of things and how this notion can be applied in physics.

Going through the debate again, I feel that Ranga considers himself better-versed in the matters of philosophy than I am. I do too, Onun benden daha iyi okuduğunu düşünüyorum,,en,Ama onun varsayımını hissediyorum,,en,o kadar çok şey bilmiyordum ki böyle şeyler hakkında konuşmalıydım,,en,fikrini önyargılı yapmış ve onu gerçekten yeni şeylerden bazılarına kör etmiş olabilir,,en,bence,,en,Söylemek zorunda kaldım,,en,Her şeye rağmen,,en,Bence münazara sırasında ortaya çıkan, genel ilgi alanı olabilecek birkaç ilginç nokta var.,,en,Okunabilirlik için tartışmayı düzenledim ve biçimlendirdim,,en,Pek çok zeki insanın bu blogda ve kitabımda bahsettiğim şeyler üzerine kafa yorduğu doğrudur.,,en,Ve düşüncelerini eserlerinde dile getirdiler,,en,muhtemelen benimkinden daha iyi,,en,Her ne kadar mevcut yazıların üzerinden geçmek her zaman iyi bir fikir olsa da,,en,kafamı temizle,,en. But I feel that his assumption (that I didn’t know so much that I should be talking about such things) may have biased his opinion and blinded him to some of the genuinely new things (in my opinion, of course) I had to say. Nonetheless, I think there are quite a few interesting points that came out during the debate that may be of general interest. I have edited and formatted the debate for readability.

It is true that many bright people have pondered over the things I talk about in this blog and in my book. And they have articulated their thoughts in their works, probably better than I have in mine. Although it is always a good idea to go through the existing writings to “clear my head” (yorumcularımdan birinin David Humes'u önerirken önerdiği gibi,,en,bu kadar geniş okuma doğal bir risk oluşturur,,en,Yazıları okumak ve anlamak için gereken zaman ve bununla ilgili düşünmenin fırsat maliyeti çok fazla değil.,,en,aynı zamanda okuduğunuz her şeyin sizde özümsenmesi ve düşüncelerinizin bu parlak düşünürlerden etkilenmesi gerçeğidir.,,en,Bu iyi bir şey olsa da,,en,Aslında orijinal düşünceye zarar veriyormuş gibi bakıyorum,,en,Uç noktaya götürüldü,,en,bu tür kör bir asimilasyon, düşüncelerinizin bu klasik düşünce okullarının yalnızca yetersizliğine dönüşmesine neden olabilir.,,en,Hermann Hesse'nin ima ettiği gibi,,en,Siddhartha,,en,bilgelik öğretilemez,,en,İçeriden üretilmeli,,en,Ranga’nın kelimeleri Yeşil renklidir,,en,İkinci kez alıntı yapıldığında mavi,,en), such wide reading creates an inherent risk. It is not so much the time it will take to read and understand the writings and the associated opportunity cost in thinking; it is also the fact that everything you read gets assimilated in you and your opinions become influenced by these brilliant thinkers. While that may be a good thing, I look at it as though it may actually be detrimental to original thought. Taken to the extreme, such blind assimilation may result in your opinions becoming mere regurgitation of these classical schools of thought.

Besides, as Hermann Hesse implies in Siddhartha, wisdom cannot be taught. It has to be generated from within.

Ranga’s words are colored Green (or Blue when quoted for the second time).

Benimki Beyaz,,en,İkinci kez alıntı yapıldığında mor,,en,Pzt,,en,Ben,,en,farklı boyutlara,,en,filozofların ve bilim adamlarının olağanüstü ve fiziksel gerçekler açısından yaptıkları ayrımlara aşina,,en,Upanishads'ın eserlerinden,,en,Advaitas / Dvaitas'a,,en,Schopenhauer Noumenon / Fenomenine,,en,ve Özel Göreliliğin Blok Evreni,,en,ve hatta fizikteki son teoriler,,en,Kaluza ve Klein,,en,Algıladığımız şeyin illa ki ne olmadığı anlayışı,,en,uzun zamandan beri çeşitli şekillerde var oldu,,en,bu tür anlayışlar kolayca benimsenmedi ve tüm bilimlere dahil edilmedi,,en,Nörobilim ve sosyal bilimlerde bununla ilgili muazzam bir literatür var,,en,bunu fiziğe getirmeye çalışmış olmanız gerçekten çok iyi,,en,bu konudaki önceki tartışmamızı hatırlayarak,,en (or Purple when quoted for the second time).

Mon, May 21, 2007 at 8:07 PM.

I’m, to different extents, familiar with the distinction philosophers and scientists make in terms of phenomenal and physical realities – from the works of Upanishads, to the Advaitas/Dvaitas, to the Noumenon/Phenomenon of Schopenhauer, and the block Universe of Special Relativity, and even the recent theories in physics (Kaluza and Klein). The insight that what we perceive is not necessarily what “is”, existed in a variety of ways from a long time. However, such insights were not readily embraced and incorporated in all sciences. There is a enormous literature on this in neuroscience and social sciences. So, it is indeed very good that you have attempted to bring this in to physics – by recollecting our previous discussion on this, web sitesinde kitaba girişinizi okuyarak ve kağıdınızın eğimini anlayarak,,en,dergide bulamadım,,en,kabul edildi mi,,en,Süperuminal hareket olabileceğini öne sürmek ve GRB'ler gibi bilinen fenomenleri bir tuhaflıkla açıklamak,,en,bizim algımızda,,en,fiziksel aletlerde bile,,en,cesurdur ve alandaki diğer kişiler tarafından dikkatlice ilgilenilmesi gerekir,,en,Her zaman soru sormalı,,en,algılanan,,en,sınırlar,,en,bu durumda tabii ki ışık hızı,,en,oldukça yanlış ve yüzeysel,,en,bazılarının olduğunu düşünmek,,en,mutlak,,en,ötesinde gerçeklik,,en,karşılaşıyoruz,,en,İçimizde farklı bireyler için birden çok gerçek olduğunu bilmek önemli olsa da,,en,ve hatta farklı organizmalar,,en,duyulara ve zekaya bağlı olarak,,en (could not find it in the journal – has it been accepted?). To suggest that there could be superluminal motion and to explain known phenomena such as GRBs through a quirk (?) in our perception (even in the physical instruments) is bold and needs careful attention by others in the field. One should always ask questions to cross “perceived” boundaries – in this case of course the speed of light.

However, it is quite inaccurate and superficial (in my opinion) to think that there is some “absolute” reality beyond the “reality” we encounter. While it is important to know that there are multiple realities for different individuals in us, and even different organisms, depending on senses and intellect, Herhangi bir algı olmadığında sonuçta gerçekliğin ne olduğunu sormak da eşit derecede önemlidir,,en,Herhangi bir yolla erişilemiyorsa,,en,her neyse ne,,en,Hiç böyle bir şey var mı,,en,Gezegenlerin hareketinde Mutlak Gerçeklik,,en,İçinde organizma olmayan yıldızlar ve galaksiler,,en,Algılayacak kimse yokken onları kim algılar?,,en,Hangi formu alıyorlar,,en,Form var mı,,en,Felsefeyi uygularken,,en,daha derin ve daha cesur sorular okudum,,en,bilime,,en,bu soruları cevaplamak için ciddi bir girişim olarak okudum,,en,yöntemlerinde yarı yolda olamazsın,,en,bazı soruların şimdilik fazla felsefi veya çok teolojik olduğuna dair hayali sınırlar çizmek,,en,Kitabın,,en,en azından özet,,en,eve önemli bir noktayı getiriyor gibi görünüyor,,en,en azından bu yönde düşünmeyenlere,,en. If it cannot be accessed by any means, what is it anyway? Is there such a thing at all? Is Absolute Reality in the movement of planets, stars and galaxies without organisms in them? Who perceives them as such when there is nobody to perceive? What form do they take? Is there form? In applying philosophy (which I read just as deeper and bolder questions) to science (which I read as a serious attempt to answer those questions), you cannot be half-way in your methods, drawing imaginary boundaries that some questions are too philosophical or too theological for now.

While your book (the summary at least) seems to bring home an important point (at least to those who have not thought in this direction) Algıladığımız gerçekliğin ortama / moda bağlı olduğu,,en,bazı durumlarda ışık,,en,ve enstrüman,,en,duyu organı ve beyin,,en,algılamak için kullanırız,,en,bu algısal hataları ortadan kaldırdığınız zaman Mutlak Gerçekliğin var olduğuna dair yüzeysel bir fikri geride bırakıyor gibi görünüyor.,,en,Algısal hatalar mı,,en,algısal araçlar ve algılar gerçekliğin bir parçası değildir,,en,Tüm algılarımızın toplamının ötesinde başka bir gerçeklik olduğunu ileri sürmek felsefi olarak eşit derecede hatalı, algıladığımız şeyin tek gerçeklik olduğunu öne sürmek kadar yanlıştır.,,en,Hepsi aynı,,en,gerçeklik ya da onun eksikliği hakkındaki soru, fizik bilimlerine iyi bir şekilde dahil edilmemiştir ve bu konuda size en iyisini diliyorum,,en,Şerefe,,en,Sınıflar,,ga (light in some cases) and the instrument (sense organ and brain) we use for perceiving, it seems to leave behind a superficial idea that there is Absolute Reality when you remove these perceptual errors. Are they perceptual errors – aren’t perceptual instruments and perceptions themselves part of reality itself? To suggest that there is some other reality beyond the sum of all our perceptions is philosophically equally erroneous as suggesting that what we perceive is the only reality.

All the same, the question about reality or the lack of it has not been well incorporated into the physical sciences and I wish you the best in this regard.

Cheers
Ranga

Comments

One thought on “What is Real? Discussions with Ranga.”

Comments are closed.