Pointlessness,en

When my mother gave birth to me, it was a touch-and-go sitiuation. I was created with an abnormally huge head, which I would like to insist is filled with a brain the size of a small planet. Whether because of the head or some other medical reason, my mother had to undergo an emergency c-section. Onthou, this was more than half a century ago in a remote hill station near Munnar in Kerala.
Lees verder

Childhood Friend

Toe ek 'n kind was,,en,Ek het 'n vriend in die buurt gehad,,en,'N slim,,en,en effens nerdig,,en,kind,,en,nie anders as myself nie,,en,Ons het gewoond geraak,,en,speel pluimbal en doen fisiese eksperimente,,en,Teen die tyd was ons tieners,,en,ons het van mekaar af weggedryf,,en,soos ons paaie afwyk,,en,Ek het die IIT-VSA gegaan,,en,globale-burger-roete en beland in Singapoer,,en,hy,,en,van meer beskeie ambisies,,en,by die huis gebly,,en,en het 'n werk gelyk aan wat my pa gebruik het,,en,Ek het gehoor van hom,,en,alhoewel ek nooit regtig in hom gehardloop het nie,,en,Hy het getroud,,en,het waarskynlik 'n paar kinders gehad,,en,en alles moes glad gegaan het,,en,selfs 'n bietjie dully,,en,Maar 'n paar jaar gelede het hy skielik aan leukemie gesterf,,en,vriendskap,,en,parker pen,,en,N ander dag,,en,Nog 'n Amerikaanse skoolskietery,,en,Die voorspelbare nasleep sal wees,,en,gedagtes en gebede,,en, I had a friend in the neighborhood. A smart (and slightly nerdy) kid, not unlike myself. We used to hang out, play badminton and do physics experiments. By the time we were teenagers, we kind of drifted apart, as our paths diverged. Later, I went the IIT-USA, global-citizen-route and ended up in Singapore. He, of more modest ambitions, stayed back at home, and got a job roughly similar to what my father used to do. I kept hearing of him, although I never really ran into him. He got married, probably had a couple of kids, and everything must have been going smoothly, even a bit dully. But a couple of years ago he suddenly died of leukemia.

Lees verder

American School Shooting

Another day, another American school shooting. The predictable aftermath will be “thoughts and prayers” (Alhoewel mense nou verskillende woorde gebruik as gevolg van die huidige skeptisisme,,en,Nog 'n nuttelose debat oor vuurwapenwette,,en,en 'n paar "nooit weer" en "nooit vergeet nie",,en,In plaas van daardie oefeninge in nutteloosheid,,en,Ek het gedink ek sal skryf oor 'n paar ander nuuskierige aspekte van Amerika se dodelike romanse met gewere,,en,geweer lobby,,en,geweer geweld,,en,massa skiet,,en), another pointless debate over gun laws, and a few “never agains” and “never forgets”. Instead of those exercises in futility, I thought I would write about some other curious aspects of America’s deadly romance with guns.

Lees verder

Wanneer jou kind is so groot soos U,en

My mom used to say that when your child is as big as you, you have to treat them with respect. What she actually said was that you had to address them using a respectful form of “jy,” which doesn’t make any sense in English, but may work in Hindi or French. It worked poetically well in Malayalam. I was reminded of this maternal pearl of wisdom recently when I was watching a movie with my son.

Lees verder

teenstrydighede,,en,Die lewe is vol teenstrydighede,,en,Ek bywoning van 'n navorsing toevlug op bewustheid en kontemplatiewe praktyke by die pragtige,,en,Garrison Institute,,en,Ek leer baie interessante dinge,,en,en ontmoet 'n baie,,en,eensgesinde en uitstekende mense,,en,die soort mense met wie ek kon diep gesprek oor die onwerklik aard van die werklikheid het,,en,Anders as die meeste mense uit ander vlakke van die lewe sal beleef en taktvol verskoon hulself wanneer ek 'n bietjie onwerklik,,en,Ek het net klaar my eerste termyn as 'n professor by Singapoer Management Universiteit,,en,Ek geleer 'n voorgraadse kursus genoem Computer as 'n Ontleding Tool,,en,wat op besigheid model en data-gedrewe besluit ondersteuning,,en,Ek het oor,,en,in drie afdelings van drie klaskamer uur elk per week,,en

Life is full of contradictions.

I am attending a research retreat on mindfulness and contemplative practices at the beautiful Garrison Institute. I am learning a lot of interesting things, and meeting a lot of like-minded and excellent people – the kind of people with whom I could have deep conversation about the unreal nature of reality, unlike most people from other walks of life would politely and tactfully excuse themselves when I get a bit unreal.

Lees verder

'N Instruksionele Experience,en

I just finished my first term as a professor at Singapore Management University. I taught an undergraduate course called Computer as an Analysis Tool, which is on business modelling and data-driven decision support. I had about 130 students, in three sections of three classroom hours each per week. Ek moet sê die hele ding was 'n baie verrykende ervaring,,en,die redes agter hierdie stelling sal uitgelê op,,en,teorie en vermoed,,en,dit is onwerklik Blog,,en. Natuurlik, the reasons behind this statement will be expounded on, theorized and hypothesized – this is Unreal Blog, na al.

Lees verder

Twilight Years

At some point in our life, we come to accept the fact we are closer to death than life. What lies ahead is definitely less significant than what is left behind. These are the twilight years, and I have come to accept them. With darkness descending over the horizons, and the long shadows of misspent years and evaded human conditions slithering all around me, I peer into the void, into an eternity of silence and dreamlessness. Dit is almost time.

Lees verder