Tag Archives: tiếp quản robot

Tiếp quản robot

Năm trước, Tôi đọc câu chuyện hư cấu này bằng cách Marshall Brain gọi là Nhân. Nó nói về sự tiếp quản robot của một chuỗi thức ăn nhanh của một hệ thống thông minh.

Marshall Brain, như bạn có thể biết, là người sáng lập HowStuffWorks.com và một diễn giả nổi tiếng, giáo viên, nhà văn vv. Mặc dù ông đã viết Manna là viễn tưởng, anh ấy rất chắc chắn rằng nó là con đường tương lai của chúng tôi rằng ông thực sự cấp bằng sáng chế hệ thống ông mô tả (nếu bộ nhớ phục vụ). Tất nhiên, ông đã đúng. Tôi chỉ có liên kết này từ một người bạn về cách thực hiện công việc của trung tâm — làm thế nào để bạn nhận được cùng một ngày hoặc giao hàng ngày hôm sau trên tất cả những ngọn núi của những điều mà bạn đặt từ Internet? Đây là cách. Nó là đáng kinh ngạc như thế nào tương tự như kịch bản này là những gì được mô tả trong Marshall Brain Manna.

Tiếp tục đọc