Tag Archives: giản

giản

Trong tất cả các nỗ lực khoa học của chúng tôi, chúng tôi sử dụng các kỹ thuật cao cấp tương tự để hiểu và nghiên cứu điều. Kỹ thuật phổ biến nhất là giản lược. Nó được dựa trên niềm tin rằng các hành vi, tính chất và cấu trúc của đối tượng lớn và phức tạp có thể được hiểu theo nghĩa của các thành phần đơn giản của họ. Nói cách khác, chúng tôi cố gắng để hiểu được toàn bộ (vũ trụ, ví dụ) về nhỏ hơn, giảm thành phần (chẳng hạn như các hạt).

Tiếp tục đọc

Hạt và tương tác

Gần đây, Tôi đã nói chuyện về các hạt và tương tác với các bạn cùng lớp của con gái tôi, người đã lập kế hoạch chuyến đi đến DESY, Đức và muốn có một ý tưởng về những gì nó là tất cả về. Khi nói chuyện đầu tiên của tôi về loại này, Tôi là một chút lo lắng bởi vì tôi không biết mức độ, và nền, Tôi nên peg nói chuyện tại. Tôi không muốn làm cho nó quá cơ bản, mà tôi nghĩ rằng sẽ là một sự lãng phí thời gian. Tôi cũng không muốn làm cho nó quá kỹ thuật, đó cũng sẽ làm cho nó vô dụng trong một cách khác nhau.

Tiếp tục đọc