Tag Archives: perception of space

What Does it Feel Like to be a Bat?

It is a sensible question: What does it feel like to be a bat? Although we can never really know the answer (because we can never be bats), we know that there is an answer. It feels like something to be a bat. Iyi, at least we think it does. We think bats have bilinç and conscious feelings. Diğer taraftan, it is not a sensible question to ask what it feels like to be brick or a table. It doesn’t feel like anything to be an inanimate object.

Okumaya devam edin

Neden Işık Hızı?

Hangi hızda uzay ve zaman ve bizim gerçeklik temel yapısında anlamaya gerekir ışık hakkında çok özel? This is the question that has nagged many scientists ever since Albert Einstein published On the Electrodynamics of Moving Bodies about 100 years ago.

In order to understand the specialness of light in our space and time, we need to study how we perceive the world around us and how reality is created in our brains. We perceive our world using our senses. The sensory signals that our senses collect are then relayed to our brains. Beyin bilişsel modeli oluşturur, duyusal girdilerin bir temsili, ve gerçeklik olarak bilinçli farkındalık sunar. Our visual reality consists of space much like our auditory world is made up of sounds.

Just as sounds are a perceptual experience rather than a fundamental property of the physical reality, boşluk da bir deneyimdir, veya görsel girdiler bilişsel bir temsil, değil temel bir yönü “the worldour senses are trying to sense.

Uzay ve zaman birlikte fizik gerçekliğin temelini ne düşündüğü oluşturur. The only way we can understand the limitations in our reality is by studying the limitations in our senses themselves.

Bir temel düzeyde, nasıl duyularımız çalışır yapmak? Görme duyumuz ışık kullanarak çalışır, ve görünürde ilgili temel etkileşim elektromanyetik düşüyor (IN) kategori çünkü ışık (ya da foton) EM etkileşim aracı olan. The exclusivity of EM interaction is not limited to our the long range sense of sight; all the short range senses (dokunma, tat, koku ve işitme) EM mahiyetindedir. Uzay algımızın sınırlarını anlamak için, hepimiz duyularımızın EM doğasını vurgulamak gerekmez. Space olduğunu, ve büyük, bizim görüş anlamda sonucu. Ama biz hiçbir algılama olurdu akılda tutmak faydalıdır, ve aslında hiçbir gerçeklik, EM etkileşimlerin yokluğunda.

Bizim duyularımız gibi, Bizim duyularımız bizim tüm teknolojik uzantıları (gibi radyo teleskoplar gibi, elektron mikroskopları, redshift measurements and even gravitational lensing) bizim evreni ölçmek için sadece EM etkileşimlerini kullanmak. Böylece, biz modern araçları kullanma bile algımızın temel kısıtlamaları kaçamıyorum. Hubble teleskobu bizim çıplak gözle bile bir milyar ışıkyılı uzakta görebilirsiniz, ama ne görüyor hala bizim gözleri ne görmek daha bir milyar yıl daha eski. Our perceived reality, Doğrudan duyusal girdilerin üzerine inşa olsun veya teknolojik gelişmiş, is a subset of electromagnetic particles and interactions only. It is a projection of EM particles and interactions into our sensory and cognitive space, a possibly imperfect projection.

This statement about the exclusivity of EM interactions in our perceived reality is often met with a bit of skepticism, mainly due to a misconception that we can sense gravity directly. Bu karışıklık vücudumuzun yerçekimine tabi olmasından kaynaklanmaktadır. Ince bir ayrım arasında vardır “tabi olmak” ve “algılayabilir edememek” yerçekimi gücü.

This difference is illustrated by a simple thought experiment: Imagine a human subject placed in front of an object made entirely of cosmological dark matter. There is no other visible matter anywhere the subject can see it. Given that the dark matter exerts gravitational force on the subject, will he be able to sense its presence? He will be pulled toward it, but how will he know that he is being pulled or that he is moving? He can possibly design some mechanical contraption to detect the gravity of the dark matter object. But then he will be sensing the effect of gravity on some matter using EM interactions. Örneğin, he may be able to see his unexplained acceleration (effect of gravity on his body, which is EM matter) with respect to reference objects such as stars. But the sensing part here (seeing the stars) involves EM interactions.

It is impossible to design any mechanical contraption to detect gravity that is devoid of EM matter. The gravity sensing in our ears again measures the effect of gravity on EM matter. EM etkileşim yokluğunda, bu yerçekimi duygusu imkansız, veya bu konuda başka bir şey.

Electromagnetic interactions are responsible for our sensory inputs. Sensory perception leads to our brain’s representation that we call reality. Any limitation in this chain leads to a corresponding limitation in our sense of reality. One limitation in the chain from senses to reality is the finite speed of photon, duyularımızın göstergesi bozon hangi. anlamda yöntemi etkiler ve sonlu hızda hareket algımızı bozan, Uzay ve zaman. Bu çarpıtmalar, bizim gerçeklik kendisinin bir parçası olarak algılanmaktadır Çünkü, bozulma kök neden bizim gerçeklik temel özelliği haline gelir. This is how the speed of light becomes such an important constant in our space time. The sanctity of light is respected only in our perceived reality.

If we trust the imperfect perception and try to describe what we sense at cosmological scales, we end up with views of the world such as the big bang theory in modern cosmology and the general and special theories of relativity. These theories are not wrong, and the purpose of this book is not to prove them wrong, just to point out that they are descriptions of a perceived reality. They do not describe the physical causes behind the sensory inputs. The physical causes belong to an absolute reality beyond our senses.

The distinction between the absolute reality and our perception of it can be further developed and applied to certain specific astrophysical ve cosmological phenomena. When it comes to the physics that happens well beyond our sensory ranges, biz gerçekten dikkate rol almak zorunda onları görmek bizim algı ve biliş oyun. The universe as we see it is only a cognitive model created out of the photons falling on our retina or on the photo sensors of the Hubble telescope. Çünkü bilgi taşıyıcının sonlu hızının (yani fotonlar), Bizim algı bize uzay ve zaman özel görelilik itaat olduğu izlenimi verecek şekilde bozuluyor. Onlar do, ama uzay ve zaman mutlak gerçeklik değildir. They are only a part of the gerçekdışı evren that is our perception of an unknowable reality.

[This again is an edited excerpt from my book, Unreal Evren.]