Tag Archives: Nietzsche

The Origins of Gods

The atheist-theist debate boils down to a simple question — Did humans discover God? Hoặc, did we invent Him? The difference between discovering and inventing is the similar to the one between believing and knowing. Theist believe that there was a God to be discovered. Atheists “biết” that we humans invented the concept of God. Belief and knowledge differ only slightly — knowledge is merely a very very strong belief. A belief is considered knowledge when it fits in nicely with a larger worldview, which is very much like how a hypothesis in physics becomes a theory. While a theory (such as Quantum Mechanics, ví dụ) is considered to be knowledge (or the way the physical world really is), it is best not to forget the its lowly origin as a mere hypothesis. My focus in this post is the possible origin of the God hypothesis.

Tiếp tục đọc

Blunder của Thiên Chúa

Kinh Thánh nói với chúng tôi, theo những cách khác nhau tùy thuộc vào mệnh giá và liên kết của chúng tôi, Chúa tạo ra thế giới và tất cả mọi thứ trong nó, trong đó có chúng tôi. Đây là sáng tạo trong một nutshell.

Đứng ở góc khác, tất cả đeo găng lên để gõ các ánh sáng ban ngày ra sáng tạo, là khoa học. Nó cho chúng ta biết rằng chúng tôi ra khỏi cái Chết hoàn chỉnh thông qua các đột biến liên tiếp thúc giục bởi nhu cầu để tồn tại. Đây là tiến hóa, một quan điểm được chấp nhận rộng rãi rằng việc sử dụng vốn E là gần như lý.

Tất cả kinh nghiệm và kiến ​​thức của chúng tôi điểm để tính đúng đắn của ý tưởng tiến hóa. Nó không hoàn toàn loại trừ giá trị của Thiên Chúa, nhưng nó làm cho nó nhiều khả năng mà con người chúng ta tạo ra Thượng đế. (Nó phải là chỉ con người chúng ta vì chúng ta không nhìn thấy một con mèo nói ân sủng của Chúa trước khi nuốt một con chuột!) Và, cho những bất tiện gây ra bởi các khái niệm Thiên Chúa (cuộc chiến tranh, cuộc thập tự chinh, độ tuổi tối, thanh lọc sắc tộc, bạo loạn tôn giáo, khủng bố và vv), chắc chắn nó trông giống như một sai lầm.

Không có thắc mắc Nietzsche nói,

Mặt khác, nếu Đức Chúa Trời đã tạo ra con người, sau đó tất cả những điều ngu ngốc mà chúng ta làm — cuộc chiến tranh, cuộc thập tự chinh vv. plus this blog — làm điểm đến một thực tế rằng chúng tôi là một sai lầm. Chúng tôi phải được như vậy một sự thất vọng đến tác giả của chúng tôi. Xin lỗi Sir!

Ảnh: Thư viện Quốc hội