Tag Archives: Newton

Classical Physics

The main difficulty in describing particle physics to general public is the fact that it is built on modern physics. Even if you are physics aficionado and did extremely well in your high school physics, what you have learned and loved is classical physics. The difference between classical physics and modern physics is not just more physics, but a completely new way of looking at the reality around us.
Tiếp tục đọc

Ghost của lực hấp dẫn

Nó đã được một thời gian kể từ khi bài viết cuối cùng của tôi. Tôi đã đọc Thiền và nghệ thuật bảo trì xe máy một lần nữa ngay bây giờ, và đến một phần, nơi Pirsig so sánh niềm tin khoa học và mê tín dị đoan. Tôi nghĩ tôi sẽ diễn giải nó và chia sẻ với độc giả của tôi. Nhưng nó có lẽ là tốt nhất để mượn lời của chính mình: “Các định luật vật lý và logic — hệ thống số — nguyên tắc thay thế đại số. Đây là những bóng ma. Chúng tôi chỉ tin vào họ triệt để họ có vẻ thực. Ví dụ, có vẻ như hoàn toàn tự nhiên không thể cho rằng lực hấp dẫn và luật hấp dẫn tồn tại trước khi Isaac Newton. Nó sẽ âm thanh hấp dẫn để nghĩ rằng cho đến thế kỷ thứ mười bảy không có lực hấp dẫn. Vì vậy, khi đã bắt đầu luật này? Nó đã luôn tồn tại? Khái niệm những gì tôi đang lái xe vào là trước khi bắt đầu của trái đất, trước khi mặt trời và các ngôi sao được hình thành, trước khi thế hệ nguyên thủy của bất cứ điều gì, định luật hấp dẫn tồn tại. Ngồi đó, không có khối lượng riêng của mình, không có năng lượng riêng của mình, không phải trong tâm trí của bất cứ ai bởi vì không có bất cứ ai, không phải trong không gian vì không có không gian hoặc, không phải bất cứ nơi nào…pháp luật này của lực hấp dẫn vẫn còn tồn tại? Nếu đó là định luật hấp dẫn tồn tại, Thực sự tôi không biết những gì một điều phải làm để tồn tại. Dường như với tôi rằng định luật hấp dẫn đã được thông qua tất cả các thử nghiệm không tồn tại có. Bạn không thể nghĩ ra một thuộc tính duy nhất không tồn tại mà rằng định luật hấp dẫn không có. Hoặc một thuộc tính khoa học duy nhất của sự tồn tại nó đã có. Tuy nhiên nó vẫn còn 'thông thường’ để tin rằng nó tồn tại.

“Cũng, Tôi dự đoán rằng nếu bạn nghĩ về nó đủ lâu, bạn sẽ thấy mình đi vòng quanh và vòng vòng tròn cho đến khi bạn cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được một, hợp lý, kết luận thông minh. Luật pháp của lực hấp dẫn và lực hấp dẫn của chính nó đã không tồn tại trước khi Isaac Newton. Không có kết luận khác có ý nghĩa. Và điều đó có nghĩa là rằng định luật hấp dẫn tồn tại nơi nào ngoại trừ trong đầu của người dân! Đó là một con ma! Chúng tôi là tất cả chúng ta rất kiêu ngạo và tự phụ về việc chạy xuống bóng ma của người khác nhưng cũng giống như ngu dốt và dã man và mê tín dị đoan về chính chúng ta.”

[Đây là trích dẫn từ một phiên bản trực tuyến của Thiền và nghệ thuật bảo trì xe máy.]