Mga Archive ng Tag,,en,Swami Vivekananda,,en,Ang Pride at Prejudice,,en,Nagbigay si Swami Vivekananda ng ilang mga talumpati sa World Parliament of Religionions sa,,en,Ang mga talumpating ito ay pinupuno pa rin tayo ng mga Indiano na may magandang pagmamalaki,,en,Nagawa kong hanapin ang isang lumang pagrekord ng mga ito sa Internet at malinis ito nang kaunti,,en,Narito ito para sa iyong kasiyahan sa pakikinig,,en,Ang may pag-aalinlangan sa akin,,en,hindi papayagan itong umalis nang walang isang kritikal na pagsusuri sa sarili,,en,Ano ba talaga ang ipinagmamalaki ko,,en,Gusto kong sabihin ang kanyang malalim na pag-iisip sa pilosopong Hindu at ang kanyang masidhing paglantad dito,,en,Ngunit ang katotohanan ng bagay ay,,en,Ipinagmamalaki ko kahit na bago ko narinig o nabasa ang mga talumpati,,en,Kung proud ka rin,,en,hayaan mo akong tanungin ito,,en,talagang nakinig ka ba sa buong pagsasalita,,en,Kung wala ka,,en,ano ba talagang ipinagmamalaki mo,,en,Siya nga pala,,en,Mayroon akong huling bahagi ng pagsasalita,,en: interactions

Reductionism

In all our scientific endeavors, we use similar high-level techniques to understand and study things. The most common technique is reductionism. It is based on the belief that the behavior, properties and structure of large and complex objects can be understood in terms of their simpler constituents. In other words, we try to understand the whole (the universe, for instance) in terms of smaller, reduced constituents (such as particles).

Continue reading

Particles and Interactions

Recently, I gave a talk on particles and interactions to my daughter’s classmates who were planning on a trip to DESY, Germany and wanted to have an idea of what it was all about. As my first talk of this kind, I was a bit nervous because I didn’t know what level, and background, I should peg the talk at. I didn’t want to make it too basic, which I thought would be a waste of time. Nor did I want to make it too technical, which also would make it useless in a different way.

Continue reading