Etiket Arşivleri,,en,Fields Madalyası,,en,İlk Kadın,,en,Sadece,,en,Haberleri oku,,en,BBC hikayesi,,en,Prof Maryam Mirzakhani'nin prestijli Fields madalyasını kazandığını,,ny,Matematikte Nobel ödülünün eşdeğeri,,en,Ödülü kazanan ilk kadın o,,en,ona tebrikler,,en,İranlı bir geçmişten geliyor,,en,kadın olmak,,en,Eminim onun için zor olmuştur,,en,Kadınlar nicel alanlarda zorluk yaşıyor gibi görünüyor,,en,bunu her yerde görüyoruz,,en,Genel inanç, erkeklere kıyasla,,en,kadınlar daha yaratıcı ve sezgiseldir,,en,ama daha az analitik,,en,Dünyayı bir bütün olarak alıyorlar,,en,Onlarınki romantik bir anlayış,,en,Çevresindeki nesnelerin hemen görünümüne ve değerlerine odaklanmak,,en,Bu anlayış tarzı, analitik ile karşılaştırılmalıdır.,,en,klasik erkek anlayışı,,en,Zihinsel olarak şeyleri daha küçük bölümlere ayıran,,en: income inequality

Most Likely Wealth Distribution

In the last post, I gave vent to all my left-wing righteousness against the growing income disparity. Then it occurred to mea totally uniform wealth distribution is stochastically unlikely. In fact, it is over seven billion times less likely than one person in the whole world holding all the wealth in the world. That brings me to the topic of this postwhat is the most likely wealth distribution?

Continue reading

Income Inequality

I read on BBC yesterday that the richest 62 people in the world now earn as much as the poorest half, which would be about 3.5 billion people! Although there is some confusion about the methodology, it is clear that the wealth and income have been getting more and more polarized. The rich are certainly getting richer. Income inequality is more acute than ever.

Continue reading

Disappearance of the Middle Class

Most people (who are likely to read this post) think of their financial station as middle class, so you might find it strange that I should say the middle class is disappearing. But the polarization in the wealth distribution of the world is very real, and it is visible at every strata of the society. I would like to convince you by anecdotes and examples before getting logical and formal about it.

Continue reading