Mga Archive ng Tag: income inequality

Most Likely Wealth Distribution

Sa huling post, I gave vent to all my left-wing righteousness against the growing income disparity. Pagkatapos ay naganap ito sa akin — a totally uniform wealth distribution is stochastically unlikely. Sa katunayan, it is over seven billion times less likely than one person in the whole world holding all the wealth in the world. That brings me to the topic of this post – what is the most likely wealth distribution?

Magpatuloy sa pagbabasa

Income Inequality

I read on BBC yesterday that the richest 62 people in the world now earn as much as the poorest half, which would be about 3.5 billion people! Although there is some confusion about the methodology, it is clear that the wealth and income have been getting more and more polarized. The rich are certainly getting richer. Income inequality is more acute than ever.

Magpatuloy sa pagbabasa

Paglaho ng Middle Class

Karamihan sa mga tao (sino ay malamang na basahin ang post na ito) sa tingin ng kanilang mga pinansiyal na istasyon bilang gitna ng klase, kaya maaari mong makita ito kakaiba na ang dapat kong sabihin sa gitna ng klase ay mawala. Subalit ang polarization sa kayamanan pamamahagi ng mundo ay tunay, at ito ay makikita sa bawat sapin ng lipunan. Gusto kong kumbinsihin sa iyo sa pamamagitan ng anecdotes at mga halimbawa bago pagkuha ng lohikal at pormal tungkol dito.

Magpatuloy sa pagbabasa