Lukiskan Talian Merah dengan Dakwat Hijau

Apabila ia datang kepada pembangunan perniagaan, penjenamaan dan lain-lain, anda perlu melihat untuk tidak berterusan, berfikir di luar kotak, dan tidak dikekang oleh sifat tradisional, geometri, optik dan lain-lain.

Lukiskan tujuh garis serenjang merah menggunakan dakwat hijau telus. Menggunakan proses pemikiran bukan linear.

Comments