Τι είναι πραγματικό,,en,Συζητήσεις με τη Ranga,,en,Σχόλιο,,en,Τρ,,en,στο,,en,ΜΕΤΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ,,en,Προχωράω στη διερεύνηση του ρόλου του φωτός στην αίσθηση και υποστηρίζω ότι η ιδιαιτερότητα της ταχύτητας του φωτός στην πραγματικότητα εξαρτάται από το γεγονός ότι η δική μας είναι μια πραγματικότητα που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το φως,,en,Μοιάζει πολύ με την ταχύτητα του ήχου να είναι ξεχωριστή στην πραγματικότητα ενός νυχτερίδας που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας την ηχογράφηση,,en,όπως είπες,,en,Ο ήχος είναι σημαντικός για ένα ρόπαλο,,en,αλλά δεν είναι ο μόνος τρόπος που αντιλαμβάνεται τον εξωτερικό κόσμο, πόσο μάλλον το δικό του σώμα,,en,Το φως είναι για τους ανθρώπους,,en,Το να επικεντρωθούμε στο φως ως ερευνητική στρατηγική είναι διαφορετικό από το να πούμε ότι το φως είναι ουσιαστικά ξεχωριστό για εμάς,,en,σε όρους AR ή ακόμα και R,,en,το φως δεν έχει ιδιαίτερη θέση,,en,Επίσης,,en,Το R πρέπει να οριστεί σαφέστερα ως εφαρμόσιμο σε όλα τα όντα,,en,ή μόνο στους ανθρώπους,,en,ή μόνο σε εσάς,,en,Αυτό το ίδιο είναι ένα εννοιολογικό λαβύρινθο,,en? Discussions with Ranga.

Thu, May 24, 2007 at 6:51 PM

Ah! It just occured to me, from your writing below, where we differ. We differ I think in the notion of AR/Noumenon. And, this is the cause for the differencesLet’s come back to this after your summary. A definition of AR/N is important. Is your N the same N as Kant/Schopenhauer coined the term (Read World as Will and Representation)? Is your N same as the N used in the Upanishadsat least its translationas we will never know the original way it was conceived?

Helen Keller could not articulate space perhaps before she had language, because she didn’t have language, but she still moved around, didn’t she? How can she move around without having a representation of space? Even primitive organisms can move around!

Cheers
Ranga
Thu, May 24, 2007 at 7:36 PM

Helen Keller could not articulate space perhaps before she had language, because she didn’t have language, but she still moved around, didn’t she? How can she move around without having a representation of space? Even primitive organisms can move around!

So do planets and molecules. They don’t have a space!Thu, May 24, 2007 at 7:51 PM

Helen Keller could not articulate space perhaps before she had language, because she didn’t have language, but she still moved around, didn’t she? How can she move around without having a representation of space? Even primitive organisms can move around!

So do planets and molecules. They don’t have a space!

How do you know they don’t? Ants move around with a purpose as much you do. They may not be able to tell you so in your language, but they communicate too. By the way, communicating an intention is different from having one.

Cheers
Ranga
Thu, May 24, 2007 at 7:57 PM

So do planets and molecules. They don’t have a space!

How do you know they don’t?

[T-i-C] same way you know Keller did have a space representation! 🙂

Ants move around with a purpose as much you do. They may not be able to tell you so in your language, but they communicate too. By the way, communicating an intention is different from having one.

I doubt whetherlessercreatures have cognitive representations. Dogs respond to sound, but do they HEAR it? I mean, do they have a sound representation? Could it be like blind-sight? Sort of deaf-sound?

Comments

One thought on “What is Real? Discussions with Ranga.”

Comments are closed.