Etiket Arşivleri,,en,Fields Madalyası,,en,İlk Kadın,,en,Sadece,,en,Haberleri oku,,en,BBC hikayesi,,en,Prof Maryam Mirzakhani'nin prestijli Fields madalyasını kazandığını,,ny,Matematikte Nobel ödülünün eşdeğeri,,en,Ödülü kazanan ilk kadın o,,en,ona tebrikler,,en,İranlı bir geçmişten geliyor,,en,kadın olmak,,en,Eminim onun için zor olmuştur,,en,Kadınlar nicel alanlarda zorluk yaşıyor gibi görünüyor,,en,bunu her yerde görüyoruz,,en,Genel inanç, erkeklere kıyasla,,en,kadınlar daha yaratıcı ve sezgiseldir,,en,ama daha az analitik,,en,Dünyayı bir bütün olarak alıyorlar,,en,Onlarınki romantik bir anlayış,,en,Çevresindeki nesnelerin hemen görünümüne ve değerlerine odaklanmak,,en,Bu anlayış tarzı, analitik ile karşılaştırılmalıdır.,,en,klasik erkek anlayışı,,en,Zihinsel olarak şeyleri daha küçük bölümlere ayıran,,en: poverty

La pauvre famille

[English version below]

Je connaissais une petite fille très riche. Un jour, son professeur lui a demandé de faire une rédaction sur une famille pauvre. La fille était étonnée:

Une famille pauvre?! Qu’est-ce que c’est ça?”

Elle a demandé à sa mère:

Maman, Maman, qu’est-ce que c’est une famille pauvre? Je n’arrive pas à faire ma rédaction.

La mère lui a répondu:

C’est simple, chérie. Une famille est pauvre quand tout le monde dans la famille est pauvre

La petite fille a pensé:

“Ah! Ce n’est pas difficile

et elle a fait sa rédaction. Le lendemain, le professeur lui a dit:

Bon, lis-moi ta rédaction.

Voici la réponse:

Une famille pauvre. Il était une fois une famille pauvre. Le père était pauvre, la mère était pauvre, les enfants étaient pauvres, le jardinier était pauvre, le chauffeur était pauvre, les bonnes étaient pauvres. Voilà, la famille était très pauvre!”

In English

I once knew a rich girl. One day, her teacher at school asked her to write a piece on a poor family. The girl was shocked. “What in the world is a poor family?”

So she asked her mother, “Mummy, mummy, you’ve got to help me with my composition. What is a poor family?”

Her mother said, “That’s really simple, sweetheart. A family is poor when everybody in the family is poor.

The rich girl thought, “Aha, that is not too difficult,” and she wrote up a piece.

The next day, her teacher asked her, “Well, let’s hear your composition.

Here is what the girl said, “A Poor Family. Once upon a time, there was a poor family. The father was poor, the mother was poor, the children were poor, the gardener was poor, the driver was poor, the maids were poor. So the family was very poor!”