Etiket Arşivleri,,en,Fields Madalyası,,en,İlk Kadın,,en,Sadece,,en,Haberleri oku,,en,BBC hikayesi,,en,Prof Maryam Mirzakhani'nin prestijli Fields madalyasını kazandığını,,ny,Matematikte Nobel ödülünün eşdeğeri,,en,Ödülü kazanan ilk kadın o,,en,ona tebrikler,,en,İranlı bir geçmişten geliyor,,en,kadın olmak,,en,Eminim onun için zor olmuştur,,en,Kadınlar nicel alanlarda zorluk yaşıyor gibi görünüyor,,en,bunu her yerde görüyoruz,,en,Genel inanç, erkeklere kıyasla,,en,kadınlar daha yaratıcı ve sezgiseldir,,en,ama daha az analitik,,en,Dünyayı bir bütün olarak alıyorlar,,en,Onlarınki romantik bir anlayış,,en,Çevresindeki nesnelerin hemen görünümüne ve değerlerine odaklanmak,,en,Bu anlayış tarzı, analitik ile karşılaştırılmalıdır.,,en,klasik erkek anlayışı,,en,Zihinsel olarak şeyleri daha küçük bölümlere ayıran,,en: Newton

Classical Physics

The main difficulty in describing particle physics to general public is the fact that it is built on modern physics. Even if you are physics aficionado and did extremely well in your high school physics, öğrendiğin ve sevdiğin şey klasik fizik,,en,Klasik fizik ile modern fizik arasındaki fark sadece daha fazla fizik değildir,,en,ama çevremizdeki gerçekliğe tamamen yeni bir bakış,,en,klasik fizik,,en,Newton,,en,İndirgeme,,en,Tüm bilimsel çabalarımızda,,en,şeyleri anlamak ve incelemek için benzer üst düzey teknikler kullanırız,,en,En yaygın teknik indirgemeciliktir,,en,Davranışın olduğu inancına dayanır.,,en,Büyük ve karmaşık nesnelerin özellikleri ve yapısı, daha basit bileşenleri açısından anlaşılabilir,,en,bütününü anlamaya çalışıyoruz,,en,Evren,,en,daha küçük olarak,,en,indirgenmiş bileşenler,,en,parçacıklar gibi,,en,etkileşimler,,en,indirgemecilik,,en,Fizik Arşivleri,,en. The difference between classical physics and modern physics is not just more physics, but a completely new way of looking at the reality around us.
Continue reading

Ghost of Gravity

It has been a while since my last post. I was reading Zen and the Art of Motorcycle Maintenance again just now, and came to the part where Pirsig compares scientific beliefs and superstitions. I thought I would paraphrase it and share it with my readers. But it is perhaps best to borrow his own words: “The laws of physics and of logicthe number systemthe principle of algebraic substitution. These are ghosts. We just believe in them so thoroughly they seem real. For example, it seems completely natural to presume that gravitation and the law of gravitation existed before Isaac Newton. It would sound nutty to think that until the seventeenth century there was no gravity. So when did this law start? Has it always existed? What I’m driving at is the notion that before the beginning of the earth, before the sun and the stars were formed, before the primal generation of anything, the law of gravity existed. Sitting there, having no mass of its own, no energy of its own, not in anyone’s mind because there wasn’t anyone, not in space because there was no space either, not anywherethis law of gravity still existed? If that law of gravity existed, I honestly don’t know what a thing has to do to be nonexistent. It seems to me that law of gravity has passed every test of nonexistence there is. You cannot think of a single attribute of nonexistence that that law of gravity didn’t have. Or a single scientific attribute of existence it did have. And yet it is still ‘common senseto believe that it existed.

“Well, I predict that if you think about it long enough you will find yourself going round and round and round and round until you finally reach only one possible, rational, intelligent conclusion. The law of gravity and gravity itself did not exist before Isaac Newton. No other conclusion makes sense. And what that means is that that law of gravity exists nowhere except in people’s heads! It’s a ghost! We are all of us very arrogant and conceited about running down other people’s ghosts but just as ignorant and barbaric and superstitious about our own.

[This quote is from an online version of Zen and the Art of Motorcycle Maintenance.]