Mga Archive ng Tag,,en,Swami Vivekananda,,en,Ang Pride at Prejudice,,en,Nagbigay si Swami Vivekananda ng ilang mga talumpati sa World Parliament of Religionions sa,,en,Ang mga talumpating ito ay pinupuno pa rin tayo ng mga Indiano na may magandang pagmamalaki,,en,Nagawa kong hanapin ang isang lumang pagrekord ng mga ito sa Internet at malinis ito nang kaunti,,en,Narito ito para sa iyong kasiyahan sa pakikinig,,en,Ang may pag-aalinlangan sa akin,,en,hindi papayagan itong umalis nang walang isang kritikal na pagsusuri sa sarili,,en,Ano ba talaga ang ipinagmamalaki ko,,en,Gusto kong sabihin ang kanyang malalim na pag-iisip sa pilosopong Hindu at ang kanyang masidhing paglantad dito,,en,Ngunit ang katotohanan ng bagay ay,,en,Ipinagmamalaki ko kahit na bago ko narinig o nabasa ang mga talumpati,,en,Kung proud ka rin,,en,hayaan mo akong tanungin ito,,en,talagang nakinig ka ba sa buong pagsasalita,,en,Kung wala ka,,en,ano ba talagang ipinagmamalaki mo,,en,Siya nga pala,,en,Mayroon akong huling bahagi ng pagsasalita,,en: mathematics

Fields MedalFirst Woman

Just read the news that Prof Maryam Mirzakhani won the prestigious Fields medal (the equivalent of Nobel prize in Mathematics). She is the first woman to ever win the prize. First of all, congratulations to her. Coming from an Iranian background, being a woman, I’m sure it must have been hard for her.

Women seem to have difficulties in quantitative fieldswe see this everywhere. The general belief is that compared to men, women are more creative and intuitive, but less analytical. They take in the world as a whole. Theirs is a romantic understanding, concentrating on the immediate appearance and values of the objects around them. This mode of understanding is to be contrasted with the analytic, classical understanding of men, who seem to mentally divide things in smaller, manageable chunks and drill down to the underlying forms to come to grip with world around them. In giving this description, I’m trying to paraphrase what Richard Pirsig said in the opening chapters of Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. The analytic mode of understanding lends itself better to quantitative fields like mathematics, and hence the paucity of brilliance among female mathematicians.

Stating the reason that way doesn’t really explain anything. We have to wonder where this gender difference comes from. Continue reading