Tag Archives: life

Life and Chess: Who’s playing?

All chess games have three stages: the opening, the mid-game and the endgame. Και ένα παιχνίδι σκακιού είναι μια αρκετά καλή μεταφορά για τη ζωή,,en,σκάκι,,en,Όταν η μητέρα μου με γέννησε,,en,ήταν ένα άγγιγμα,,en,Δημιουργήθηκα με ένα ασυνήθιστα τεράστιο κεφάλι,,en,το οποίο θα ήθελα να επιμείνω είναι γεμάτο με έναν εγκέφαλο το μέγεθος ενός μικρού πλανήτη,,en,Είτε λόγω του κεφαλιού είτε για κάποιο άλλο ιατρικό λόγο,,en,η μητέρα μου έπρεπε να υποβληθεί σε ένα τμήμα έκτακτης ανάγκης,,en,πριν από περισσότερο από μισό αιώνα σε έναν απομακρυσμένο σταθμό λόφων κοντά στο Munnar της Κεράλα,,en,κρίση μέσης ηλικίας,,en,άσκοπη,,en,Αλλη μέρα,,en,άλλο αμερικανικό σχολείο γυρίσματα,,en,Το προβλέψιμο επακόλουθο θα είναι,,en,σκέψεις και προσευχές,,en,αν και οι άνθρωποι χρησιμοποιούν διαφορετικές λέξεις τώρα λόγω του σημερινού κλίματος του σκεπτικισμού,,en,μια άλλη άσκοπη συζήτηση για τους νόμους περί όπλων,,en,και μερικά «ποτέ ξανά» και «ποτέ δεν ξεχνάμε»,,en,Αντί για αυτές τις ασκήσεις στο μάταιο,,en.

Continue reading

Contradictions

Life is full of contradictions.

I am attending a research retreat on mindfulness and contemplative practices at the beautiful Garrison Institute. I am learning a lot of interesting things, και συναντούμε πολλά,,en,ομοϊδεάτες και εξαιρετικοί άνθρωποι,,en,το είδος των ανθρώπων με τους οποίους θα μπορούσα να κάνω μια βαθιά συζήτηση για την πραγματική φύση της πραγματικότητας,,en,Σε αντίθεση με τους περισσότερους ανθρώπους από άλλα κοινωνικά στρώματα θα με συγχωρούσαν ευγενικά και διακριτικά όταν έχω λίγο εξωπραγματικό,,en,θάνατος,,en,Διαλογισμός,,en,Μια εκπαιδευτική εμπειρία,,en,Μόλις τελείωσα την πρώτη μου θητεία ως καθηγητής στο Singapore Management University,,en,Δίδαξα ένα προπτυχιακό μάθημα που ονομάζεται Υπολογιστής ως Εργαλείο Ανάλυσης,,en,το οποίο αφορά την επιχειρηματική μοντελοποίηση και την υποστήριξη αποφάσεων βάσει δεδομένων,,en,Είχα περίπου,,en,Φοιτητές,,en,σε τρεις ενότητες τριών ωρών στην τάξη κάθε εβδομάδα,,en,Πρέπει να πω ότι το όλο θέμα ήταν μια πολύ πλούσια εμπειρία,,en,οι λόγοι πίσω από αυτήν τη δήλωση θα επεξηγηθούν,,en,θεωρητική και υποθετική,,en,αυτό είναι το Unreal Blog,,en,συνταξιοδότηση,,en,διδασκαλία,,en,Λυκόφως χρόνια,,en like-minded and excellent people – the kind of people with whom I could have deep conversation about the unreal nature of reality, unlike most people from other walks of life would politely and tactfully excuse themselves when I get a bit unreal.

Continue reading

Twilight Years

Κάποια στιγμή στη ζωή μας,,en,ερχόμαστε να δεχτούμε το γεγονός ότι είμαστε πιο κοντά στο θάνατο από τη ζωή,,en,Αυτό που βρίσκεται μπροστά είναι σίγουρα λιγότερο σημαντικό από αυτό που μένει πίσω,,en,Αυτά είναι τα λυκόφως χρόνια,,en,και ήρθα να τα δεχτώ,,en,Με το σκοτάδι να κατεβαίνει στους ορίζοντες,,en,και τις μεγάλες σκιές των χαμένων ετών και απέφυγαν τις ανθρώπινες συνθήκες να γλιστρούν γύρω μου,,en,Κοιτάζω το κενό,,en,σε μια αιωνιότητα σιωπής και χωρίς όνειρα,,en,είναι,,en,σχεδόν ώρα,,en,γηράσκων,,en,Καριέρα στο Ηλιοβασίλεμα,,en,Η διδασκαλία είναι μια ευγενική και επιβράβευση,,en,Ως καριέρα στο ηλιοβασίλεμα,,en,Έχω αποδεχτεί μια θέση καθηγητή στο,,en,Πανεπιστήμιο Διαχείρισης Σιγκαπούρης,,en,διδασκαλία αναλυτικών δεδομένων και μοντελοποίησης επιχειρήσεων στη Σχολή Πληροφοριακών Συστημάτων,,en,Αυτά τα θέματα ταιριάζουν καλά με το δικό μου,,en,επιχειρηματικές επιχειρήσεις,,en,από νωρίτερα αυτό το έτος σχετικά με την ανάλυση δεδομένων και τον αυτοματισμό της διαδικασίας,,en, we come to accept the fact we are closer to death than life. What lies ahead is definitely less significant than what is left behind. These are the twilight years, and I have come to accept them. With darkness descending over the horizons, and the long shadows of misspent years and evaded human conditions slithering all around me, I peer into the void, into an eternity of silence and dreamlessness. It is almost time.

Continue reading

Driving in India

I have had the pleasure of driving in many parts of the world. Being fairly observant and having a tendency to theorize about everything, I have come to form a general theory about driving habits as well.

You see, each place has a set of driving norms, a grammar or a dialect of driving, if you will. In Marseille, France, for instance, εάν ενεργοποιήσετε το σήμα στροφής σας σε έναν δρόμο πολλαπλών λωρίδων,,en,οι άνθρωποι θα σας αφήσουν αμέσως,,en,Δεν είναι επειδή είναι ευγενικοί και διακριτικοί οδηγοί,,en,το αντίθετο,,en,αλλά ένα σήμα στροφής δείχνει τους οδηγούς,,en,πρόθεση αλλαγής λωρίδων,,en,όχι ένα αίτημα να τους αφήσουμε,,en,Δεν ζητούν άδεια,,en,απλώς σας ενημερώνουν,,en,Καλύτερα να τους αφήσετε, εκτός αν θέλετε σύγκρουση,,en,Στη Γενεύη,,en,Ελβετία,,en,το σήμα στροφής είναι πραγματικά ένα αίτημα,,en,που συνήθως αρνείται,,en,οδήγηση,,en,ινδική κυκλοφορία,,en,Τονισμοί,,en,Εάν μάθετε μια νέα γλώσσα ως ενήλικας,,en,ή αν το μάθετε ως παιδί από μη γηγενείς ομιλητές,,en,θα έχεις μια προφορά,,en,Υπάρχει ένας επιστημονικά αποδεδειγμένος λόγος πίσω από αυτό,,en,Κάθε γλώσσα έχει φωνήματα,,en,βασικές μονάδες ήχου,,en,ειδικά για αυτό,,en,Μπορείτε να διακρίνετε μόνο εκείνα τα φωνήματα στα οποία εκτίθεστε ως μωρό,,en, people will immediately let you in. It’s not because they are polite and considerate drivers (quite the contrary, in fact), but a turn signal indicates the drivers’ intention to change lanes, not a request to let them. They are not seeking permission; they are merely letting you know. You’d better let them in unless you want a collision. In Geneva (Switzerland), on the other hand, the turn signal is really a request, which is usually denied.

Continue reading

Internal and External Successes

Η επιτυχία μπορεί να είναι εσωτερική ή εξωτερική,,en,Η εξωτερική επιτυχία μετράται εύκολα από την άποψη των χρημάτων και των υλικών αγαθών,,en,Το εσωτερικό μετριέται σε όρους λιγότερο ψηλαφητών κριτηρίων,,en,σαν την ευτυχία,,en,ηρεμία κ.λπ.,,en,Η εξωτερική επιτυχία σχετίζεται με εξωστρεφείς ιδιότητες,,en,όπως η άρθρωση,,en,και εξαρτάται από το τι σκέφτονται οι άλλοι για εσάς,,en,Το εσωτερικό,,en,εξαρτάται από τη γνώμη σας για τον εαυτό σας,,en,Αποτελείται από πράγματα όπως το καθήκον,,en,τιμή κ.λπ.,,es,Η σύγχυση του ενός με το άλλο οδηγεί σε παρανοήσεις, όπως η αναγνώριση χρημάτων με ευτυχία,,en,Χρειάζεστε το ένα για το άλλο,,en,αλλά σίγουρα δεν είναι τα ίδια,,en,Το ύψος της εξωστρέφειας είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook,,en,Παραδοξώς,,en,είναι επίσης μια απελπισμένη προσπάθεια ενός εσωστρεφούς να είναι εξωστρεφής,,en,αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία,,en. External success is easily measured in terms of money and material possessions. The internal one is measured in terms of less palpable yardsticks, like happiness, peace of mind etc. External success is related to extrovert qualities, like articulation, and depends on what others think of you. The internal one, on the other hand, depends on what you think of yourself. It is made up of things like duty, honor etc. Confusing one with the other leads to misconceptions like identifying money with happiness, for instance. You need one for the other, but they are definitely not the same.

Continue reading

Πώς να είναι επιτυχής στη ζωή,,en,Διαστάσεις επιτυχίας,,en,Εσωτερικές και εξωτερικές επιτυχίες,,en,Όλοι θέλουμε να είμαστε επιτυχημένοι στη ζωή,,en,Τι σημαίνει επιτυχία για εμάς,,en,Επειδή η επιτυχία είναι στόχος στη ζωή,,en,όταν δεν επιτυγχάνεται,,en,απογοητευόμαστε,,en,Είμαστε τότε,,en,να είμαι αμβλύ,,en,ανεπιτυχής,,en,Αλλά η λέξη επιτυχία μπορεί να κρατήσει οτιδήποτε μέσα,,en,Αν δεν ξέρουμε τι είναι επιτυχία,,en,η απογοήτευση είναι αναπόφευκτη,,en,Πρέπει πραγματικά να το ορίσουμε,,en,Ας δούμε μερικούς κοινούς ορισμούς της επιτυχίας και να δούμε αν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα από αυτήν,,en,Μέχρι το τέλος αυτής της σειράς δημοσιεύσεων,,en,Ελπίζω να σας δώσω έναν καλό ορισμό που θα σας κάνει να πετύχετε στη ζωή,,en,Τι περισσότερο μπορείτε να ζητήσετε από ένα blog,,en,Ζούμε σε έναν υλικό κόσμο,,en,και ο πιο δημοφιλής ορισμός της επιτυχίας είναι όσον αφορά τα πράγματα που σας ανήκουν,,en?

When I talked about the dimensions of success, I used the word dimension with an ulterior motive. I want to define success for you in a formal way. You see, an entity that has many dimensions is a space, similar to the three dimensional space we live in. When we have such a complex multi-dimensional space to define success in, we have to apply some good techniques from physics to do it right. Don’t worry, i am here to help.

Continue reading

Dimensions of Success

Money is only one dimension along which success can be defined. There are many others, such as sports, music, art, acting, politics, professions and even more abstract things like articulation, soft skills, philanthropy, wisdom, knowledge etc. Excellence in any one of them can be thought of us success. Success is easy to spot — look at any one of the celebrities and ask yourself why you know them. The answer is usually one of the dimensions of success — and fame its byproduct.

Excellence in any field can translate to money, which is what Eddie Felson in the Color of Money tells the younger pool player. This transformability often leads us to mistake money for the measure success, which, by the way, is the theme of the afore-mentioned movie. Towards the end of the movie, when Felson realizes that there is more to life than money, he says, “I just want your best game.” Ability to hang with the best game anybody can dish out in any field is excellence; and it has to be reckoned as success. This excellence is probably what the ancient Greeks called arete.

Continue reading

Definition of Success

We all want to be successful in life. What does success mean to us? Because success is goal in life, when it is not achieved, we get disappointed. We are then, to be blunt, unsuccessful. But the word success can hold anything within. So if you we don’t know what success is, disappointment is inevitable. We really do need to define it.

Let’s go through a few common definitions of success and see if we can draw any conclusions from it. By the end of this series of posts, I hope to give you a good definition that will make you successful in life. What more can you ask of a blog?

Continue reading

Autism and Genius

Most things in life are distributed normally, which means they all show a bell curve when quantified using a sensible measure. For instance, the marks scored by a large enough number of students has a normal distribution, with very few scoring close to zero or close to 100%, and most bunching around the class average. This distribution is the basis for letter grading. Of course, this assumes a sensible test — if the test is too easy (like a primary school test given to university students), everybody would score close to 100% and there would be no bell curve, nor any reasonable way of letter-grading the results.

If we could sensibly quantify traits like intelligence, insanity, autism, athleticism, musical aptitude etc, they should all form normal Gaussian distributions. Where you find yourself on the curve is a matter of luck. If you are lucky, you fall on the right side of the distribution close to the tail, and if you are unlucky, you would find yourself near the wrong end. But this statement is a bit too simplistic. Nothing in life is quite that straight-forward. The various distributions have strange correlations. Even in the absence of correlations, purely mathematical considerations will indicate that the likelihood of finding yourself in the right end of multiple desirable traits is slim. That is to say, if you are in the top 0.1% of your cohort academically, and in terms of your looks, and in athleticism, you are already one in a billionwhich is why you don’t find many strikingly handsome theoretical physicists who are also ranked tennis players.

The recent world chess champion, Magnus Carlsen, is also a fashion model, which is news precisely because it is the exception that proves the rule. By the way, I just figured out what that mysterious expression “exception that proves the rule” actually meant — something looks like an exception only because as a general rule, it doesn’t exist or happen, which proves that there is a rule.

Getting back to our theme, in addition to the minuscule probability for genius as prescribed by mathematics, we also find correlations between genius and behavioral pathologies like insanity and autism. A genius brain is probably wired differently. Anything different from the norm is also, well, abnormal. Behavior abnormal when judged against the society’s rules is the definition of insanity. So there is a only a fine line separating insanity from true genius, I believe. The personal lives of many geniuses point to this conclusion. Einstein had strange personal relationships, and a son who was clinically insane. Many geniuses actually ended up in the looney bin. And some afflicted with autism show astonishing gifts like photographic memory, mathematical prowess etc. Take for instance, the case of autistic savants. Or consider cases like Sheldon Cooper of The Big Bang Theory, who is only slightly better than (or different from) the Rain Man.

I believe the reason for the correlation is the fact that the same slight abnormalities in the brain can often manifest themselves as talents or genius on the positive side, or as questionable gifts on the negative side. I guess my message is that anybody away from the average in any distribution, be it brilliance or insanity, should take it with neither pride nor rancor. It is merely a statistical fluctuation. I know this post won’t ease the pain of those who are afflicted on the negative side, or eliminate the arrogance of the ones on the positive side. But here’s hoping that it will at least diminish the intensity of those feelings
Photo by Arturo de Albornoz

Pride and Pretention

What has been of intense personal satisfaction for me was mydiscoveryrelated to GRBs and radio sources alluded to earlier. Strangely, it is also the origin of most of things that I’m not proud of. You see, when you feel that you have found the purpose of your life, it is great. When you feel that you have achieved the purpose, it is greater still. But then comes the questionnow what? Life in some sense ends with the perceived attainment of the professed goals. A life without goals is a clearly a life without much motivation. It is a journey past its destination. As many before me have discovered, it is the journey toward an unknown destination that drives us. The journey’s end, the arrival, is troublesome, because it is death. With the honest conviction of this attainment of the goals then comes the disturbing feeling that life is over. Now there are only rituals left to perform. As a deep-seated, ingrained notion, this conviction of mine has led to personality traits that I regret. It has led to a level of detachment in everyday situations where detachment was perhaps not warranted, and a certain recklessness in choices where a more mature consideration was perhaps indicated.

The recklessness led to many strange career choices. In fact, I feel as though I lived many different lives in my time. In most roles I attempted, I managed to move near the top of the field. As an undergrad, I got into the most prestigious university in India. As a scientist later on, I worked with the best at that Mecca of physics, CERN. As a writer, I had the rare privilege of invited book commissions and regular column requests. During my short foray into quantitative finance, I am quite happy with my sojourn in banking, despite my ethical misgivings about it. Even as a blogger and a hobby programmer, I had quite a bit success. Now, as the hour to bow out draws near, I feel as though I have been an actor who had the good fortune of landing several successful roles. As though the successes belonged to the characters, and my own contribution was a modicum of acting talent. I guess that detachment comes of trying too many things. Or is it just the grumbling restlessness in my soul?