Tag Archives: geek

Leeg skerm na Hibernate of slaap?

Goed, Die kort antwoord, verhoog jou virtuele geheue te meer as die grootte van jou fisiese geheue.

Lang weergawe nou. Onlangs, Ek het hierdie probleem met my PC is dat dit nie sou wakker uit die winterslaap of slaap af behoorlik. Die PC self sou op en drukking wees, maar die skerm sal skakel na power save mode, bly leeg. Die enigste ding om te doen op daardie stadium sou wees om die rekenaar weer te begin.

Soos die goeie netizen dat ek, Ek getreil die internet vir 'n oplossing. Maar het nie enige vind. Sommige het voorgestel die opgradering van die BIOS, die vervanging van die grafiese kaart en so aan. Toe sien ek dit wat in 'n Linux-groep, sê dat die grootte van die ruillêer meer as die fisiese geheue moet, en besluit om dit te probeer op my Windows XP masjien. En dit het die probleem opgelos!

So die oplossing vir hierdie kwessie van leë skerm nadat wakker is die grootte van die virtuele geheue in te stel na iets groter as die geheue in jou stelsel. As jy meer inligting nodig, hier is hoe, in stap-vir-stap vorm. Hierdie instruksies is van toepassing op 'n Windows XP masjien.

 1. Regs-kliek op “My Computer” en druk “Eienskappe.”
 2. Neem 'n blik op die geheue grootte, en klik op die “Gevorderde” blad.
 3. Klik op die “Instelling” knoppie onder die “Prestasie” groep boks.
 4. In die “Prestasie Options” venster wat opkom, kies die “Gevorderde” blad.
 5. In die “Virtuele geheue” groep boks naby die onderkant, Klik op die “Verandering” knoppie.
 6. In die “Virtuele geheue” venster wat verskyn, stel die “Custom grootte” na iets meer as jou geheue grootte (wat jy in stap sien 2). Jy kan dit op 'n harde skyf partisie wat jy het, Maar as jy gaan deur al hierdie instruksies, kanse is jy net “C:”. In my geval, Ek het gekies om dit te sit op “M:”.

Magie van Objekgeoriënteerde Tale,,en,Nêrens is die oorheersing van paradigmas meer voor die hand liggend as in objekgeoriënteerde tale nie,,en,Kyk net na die woorde wat ons gebruik om sommige van hulle kenmerke te beskryf,,en,polimorfisme,,en,erfenis,,en,virtuele,,en,abstrakte,,en,oorlading,,en,almal van hulle is normaal,,en,of naby-normaal,,en,alledaagse woorde,,en,maar dui op begrippe en konsepte wat ver van hul letterlike betekenis is,,en,en hier is die vryf,,en,hul betekenis in die rekenaar konteks lyk uitstekend toepaslik,,en,Is dit 'n teken dat ons hierdie paradigmas te ver geneem het,,en,voorwerp,,en,In objekgerigte programmering is alreeds 'n abstrakte paradigma,,en,niks te doen het met,,en,Dit Obscure Object of Desire,,en,Ons sien die abstraksieproses wat effens wild in ontwerppatrone loop,,en,Wanneer 'n patroon hom 'n besoeker of 'n fabriek noem,,en

Nowhere is the dominance of paradigms more obvious than in object oriented languages. Just take a look at the words that we use to describe some their features: polymorphism, inheritance, virtual, abstract, overloading — all of them normal (or near-normal) everyday words, but signifying notions and concepts quite far from their literal meaning. Tog, and here is the rub, their meaning in the computing context seems exquisitely appropriate. Is it a sign that we have taken these paradigms too far? Miskien. Na alles, die “object” in object oriented programming is already an abstract paradigm, having nothing to do with “That Obscure Object of Desire,” byvoorbeeld.

We do see the abstraction process running a bit wild in design patterns. When a pattern calls itself a visitor or a factory, Dit verg 'n ywerige vergewensgesind hart om die poëtiese lisensie stil te maak,,en,Ontwerppatrone,,en,ten spyte van die vryhede wat hulle met ons sensitiwiteit neem,,en,voeg enorme krag by om objekgeoriënteerde programmering te beswaar,,en,wat reeds baie kragtig is,,en,Met al die ingeboude funksies soos polimorfisme,,en,oorlaai ens,,en,Aan iemand met 'n eksklusiewe agtergrond in opeenvolgende programmering,,en,Al hierdie eienskappe van objekgeoriënteerde tale kan soos pure magie lyk,,en,Maar die meeste van die funksies is regtig uitbreidings of variasies op hul sekwensiële programmeringsekwivalente,,en,'N Klas is bloot 'n struktuur,,en,en kan selfs as C verklaar word,,en,Wanneer u 'n metode in 'n klas byvoeg,,en,jy kan jou voorstel dat die samesteller in die geheim 'n globale funksie byvoeg met 'n ekstra argument,,en,die verwysing na die voorwerp,,en,en 'n unieke identifiseerder,,en. Design patterns, despite the liberties they take with our sensitivities, add enormous power to object oriented programming, which is already very powerful, with all the built in features like polymorphism, inheritance, overloading etc.

To someone with an exclusive background in sequential programming, all these features of object oriented languages may seem like pure magic. But most of the features are really extensions or variations on their sequential programming equivalents. A class is merely a structure, and can even be declared as such in C . When you add a method in a class, you can imagine that the compiler is secretly adding a global function with an extra argument (the reference to the object) and a unique identifier (sê, 'n hash waarde van die klas naam,,en,Polimorfiese funksies kan ook geïmplementeer word deur 'n hasjwaarde van die funksiehandtekening by die funksie name in te voeg,,en,en hulle in die globale omvang,,en,Die werklike waarde van die objekgeoriënteerde metodologie is dat dit goeie ontwerp aanmoedig,,en,Maar goeie programmeringsdissipline gaan verder as net die aanpassing van 'n objekgeoriënteerde taal,,en,Daarom het my eerste C -onderwyser gesê,,en,Jy kan slegte Fortran in C skryf as jy regtig wil,,en,Net dat jy 'n bietjie harder moet werk om dit te doen.,,en,Vir al hul magiese kragte,,en,Die objekgeoriënteerde programmeringstale ly almal van 'n paar algemene swakhede,,en,Een van hul grootste nadele is,,en,Een van die basiese ontwerpkenmerke van objekgeoriënteerde programmering,,en). Polymorphic functions also can be implemented by adding a hash value of the function signature to the function names, and putting them in the global scope.

The real value of the object oriented methodology is that it encourages good design. But good programming discipline goes beyond mere adaptation of an object oriented language, which is why my first C teacher said, “You can write bad Fortran in C if you really want. Just that you have to work a little harder to do it.”

For all their magical powers, the object oriented programming languages all suffer from some common weaknesses. One of their major disadvantages is, in die feit dat, one of the basic design features of object oriented programming. Voorwerpe is geheue liggings wat data bevat soos deur die programmeerder neergelê,,en,en die rekenaar,,en,Geheue plekke onthou die toestand van die voorwerp,,en,deur ontwerp,,en,Watter staat 'n voorwerp is in bepaal wat dit doen wanneer 'n metode aangevoer word,,en,So objektiewe georiënteerde benadering is inherent stateful,,en,as ons kan saamstem oor wat,,en,staat,,en,beteken in die objekgeoriënteerde konteks,,en,Maar in 'n gebruikerskoppelvlak,,en,waar ons nie veel beheer het oor die volgorde waarin verskeie stappe uitgevoer word nie,,en,ons kan foutiewe resultate kry in stateful programmering, afhangende van watter stap uitgevoer word op 'n sekere tydstip,,en,Sulke oorwegings is veral belangrik wanneer ons saamwerk met parallelle rekenaars in komplekse situasies,,en,Een wenslike eiendom in sulke gevalle is dat die funksies 'n nommer slegs op grond van hul argumente terugbesorg,,en (and the computer). Memory locations remember the state of the object — by design. What state an object is in determines what it does when a method is invoked. So object oriented approach is inherently stateful, if we can agree on what “state” means in the object oriented context.

But in a user interface, where we do not have much control over the sequence in which various steps are executed, we might get erroneous results in stateful programming depending on what step gets executed at a what point in time. Such considerations are especially important when we work with parallel computers in complex situations. One desirable property in such cases is that the functions return a number solely based on their arguments. Hierdie eiendom,,en,genoem,,en,is die basiese ontwerp doel van die meeste funksionele tale,,en,hoewel hul argitekte sal erken dat die meeste van hulle nie streng is nie,,en,suiwer.,,en,Zeros en Ones,,en,Onthou ooit hoe rekenaars hul wense kan gehoorsaam,,en,terwyl jy heeltemal vasstel wat jy regtig wou doen,,en,Hier is 'n insig in hierdie rekenaargees,,en,vanuit 'n kwantitatiewe finansiele professionele se standpunt,,en,Van my volgende kolom om in die Wilmott Magazine te verskyn,,en,Hierdie pos is die eerste van 'n kort reeks plasings oor hierdie onderwerp,,en,Paradigmas Al die Weg,,en,Die krag van paradigmas in rekenaar,,en,en hoe dit help in die skynbaar oneindige optog van die Moore se wet,,en,'N Uittreksel uit my volgende kolom in die Wilmott-tydskrif om in Mei te verskyn,,en, termed “suiwerheid,” is the basic design goal of most functional languages, although their architects will concede that most of them are not strictly “pure.”

Artikels

Paradigms All the Way

Paradigms permeate almost all aspects of computing. Some of these paradigms are natural. Byvoorbeeld, Dit is natuurlik om oor 'n beeld of 'n liedjie te praat wanneer ons eintlik 'n JPEG of 'n MP3-lêer bedoel,,en,Lêer is reeds 'n abstraksie ontwikkel in die lêergidsparadigma wat in Windows-stelsels gewild gemaak word,,en,Die onderliggende voorwerpe of strome is weer abstraksies vir patrone van kinders en nulle,,en,wat die spanningsvlakke in transistors verteenwoordig,,en,of spin state op 'n magnetiese skyf,,en,Daar is 'n eindelose hiërargie van paradigmas,,en,Soos die spreekwoordelike skilpaaie wat Bertrand Russell berou het,,en,of was dit Samuel Johnson,,en,dit is paradigmas al die pad af,,en,Sommige paradigmas het in die agtergrond vervaag, alhoewel die terminologie van hulle ontstaan ​​het,,en,Die oorspronklike paradigma vir rekenaarnetwerke,,en,en van die internet,,en,was 'n maas van verbindings wat in die lug hierbo woon,,en. File is already an abstraction evolved in the file-folder paradigm popularized in Windows systems. The underlying objects or streams are again abstractions for patterns of ones and zeros, which represent voltage levels in transistors, or spin states on a magnetic disk. There is an endless hierarchy of paradigms. Like the proverbial turtles that confounded Bertrand Russell (or was it Samuel Johnson?), it is paradigms all the way down.

Some paradigms have faded into the background although the terminology evolved from them lingers. The original paradigm for computer networks (and of the Internet) was a mesh of interconnections residing in the sky above. Hierdie siening word min of meer vervang deur die World Wide Web wat op ons grond op ons vlak woon,,en,Maar ons gebruik steeds die oorspronklike paradigma wanneer ons sê,,en,laai.,,en,Die Wêreldwye Web,,en,word verteenwoordig deur die akroniem WWW wat figureer in die naam van alle webwerwe,,en,Dit is 'n akroniem met die twyfelagtige onderskeid van die enigste een wat ons langer neem om te sê as waarvoor dit staan,,en,kry terug na ons onderwerp,,en,paradigmas is kragtige en bruikbare middele om ons interaksies met onbekende stelsels en omgewings te lei,,en,veral in rekenaars,,en,wat is vreemde en ingewikkelde diere om mee te begin,,en,'N basiese rekenaar verwerker is bedrieglik eenvoudig,,en,Dit is 'n string poorte,,en,'N Hek is 'n skakelaar,,en,bestaan ​​uit 'n klein groep transistors,,en,bis verwerker het,,en,skakel in 'n skikking,,en. But we still use the original paradigm whenever we say “aflaai” of “upload.” The World Wide Web, deur die manier, is represented by the acronym WWW that figures in the name of all web sites. It is an acronym with the dubious distinction of being about the only one that takes us longer to say than what it stands for. Maar, getting back to our topic, paradigms are powerful and useful means to guide our interactions with unfamiliar systems and environments, especially in computers, which are strange and complicated beasts to begin with.

A basic computer processor is deceptively simple. It is a string of gates. A gate is a switch (min of meer) made up of a small group of transistors. A 32 bit processor has 32 switches in an array. Elke skakelaar kan óf 'n nul verteenwoordig,,en,of op,,en,En 'n verwerker kan net een funksie doen,,en,Voeg die inhoud van 'n ander reeks poorte by,,en,het 'n register genaamd,,en,vir homself,,en,dit kan net,,en,versamel.,,en,Deur hierdie laaste sin te skryf,,en,Ek het reeds 'n proses van abstraksie begin,,en,Ek het geskryf,,en,inhoud,,en,dink aan die register as 'n houer hou nommers,,en,Dit is die krag van verskeie vlakke van abstraksie,,en,elkeen is eenvoudig en voor die hand liggend,,en,maar bou op alles wat voor dit kom,,en,Dit maak 'n rekenaar baie kragtig,,en,Ons kan abstraksies sien,,en,gevolg deur die modulasie van die abstrakte konsep,,en,in elke aspek van rekenaar,,en,beide hardeware en sagteware,,en,Groepe transistors word argiewe van hekke,,en,en dan verwerkers,,en,registers,,en,kas of geheue,,en,accumulations,,en,toevoegings,,en,word alle rekenkundige bedrywighede,,en,string manipulasies,,en,gebruikerskoppelvlakke,,en, or on (one). And a processor can do only one function — add the contents of another array of gates (called a register) to itself. Met ander woorde, it can only “accumulate.”

In writing this last sentence, I have already started a process of abstraction. I wrote “contents,” thinking of the register as a container holding numbers. It is the power of multiple levels of abstraction, each of which is simple and obvious, but building on whatever comes before it, that makes a computer enormously powerful.

We can see abstractions, followed by the modularization of the abstracted concept, in every aspect of computing, both hardware and software. Groups of transistors become arrays of gates, and then processors, registers, cache or memory. Accumulations (additions) become all arithmetic operations, string manipulations, user interfaces, beeld en video redigering en so aan,,en,Nog 'n kenmerk van die berekening van hulpmiddels in die skynbaar oneindige optog van die Moore se wet,,en,wat bepaal dat rekenaars elkeen in hul mag sal verdubbel,,en,is dat elke voorskot blykbaar verdere voorskotte aan die brand steek,,en,genereer 'n plofbare groei,,en,Die eerste samesteller,,en,is in die primitiewe assembler-vlaktaal geskryf,,en,Die tweede een is geskryf met die eerste een en so aan,,en,Selfs in hardeware ontwikkeling,,en,een generasie rekenaars word die gereedskap in die ontwerp van die volgende generasie,,en,'n oënskynlik onverbeterlike siklus van ontwikkeling,,en,Terwyl hierdie positiewe terugvoer in hardeware en sagteware 'n goeie ding is,,en,die plofbare aard van groei kan ons in verkeerde rigtings vat,,en,Soos die sterk groei in die kredietmark, het die bank in duie gestort,,en.

Another feature of computing that aids in the seemingly endless march of the Moore’s Law (which states that computers will double in their power every 18 maande) is that each advance seems to fuel further advances, generating an explosive growth. The first compiler, byvoorbeeld, was written in the primitive assembler level language. The second one was written using the first one and so on. Even in hardware development, one generation of computers become the tools in designing the next generation, stoking a seemingly inexorable cycle of development.

While this positive feedback in hardware and software is a good thing, the explosive nature of growth may take us in wrong directions, much like the strong grown in the credit market led to the banking collapses of 2008. Baie rekenaarkenners wonder nou of die objekgeoriënteerde tegnologie oorverspel is,,en,Rekenaars is berug vir hul boeiende letterlike gehoorsaamheid,,en,Ek is seker dat almal wat ooit met 'n rekenaar gewerk het, die gebrek aan empatie van sy kant gekry het,,en,Dit volg ons instruksies aan die punt,,en,eindig uiteindelik iets wat heeltemal anders is as wat ons beplan,,en,Ons is almal in die agterkant gebyt deur hierdie letterlike handhawing van logika ten koste van gemeenskappe,,en,Ons kan ten minste sommige van die skuld aan ons gebrek aan begrip toeskryf,,en,letterlike en volledige begrip,,en,van die paradigmas wat in rekenaar gebruik word,,en,Ryk in paradigmas,,en,Die rekenaarveld het 'n sterk invloed op die manier waarop ons dink en die wêreld sien,,en,Kyk net na die manier waarop ons vandag leer,,en.

Artikels

Zeros and Ones

Computers are notorious for their infuriatingly literal obedience. I am sure anyone who has ever worked with a computer has come across the lack of empathy on its part — it follows our instructions to the dot, yet ends up accomplishing something altogether different from what we intend. We have all been bitten in the rear end by this literal adherence to logic at the expense of commonsense. We can attribute at least some of the blame to our lack of understanding (Ja, literal and complete understanding) of the paradigms used in computing.

Rich in paradigms, the field of computing has a strong influence in the way we think and view the world. As jy my nie glo nie, just look at the way we learn things these days. Leer ons nou enigiets,,en,of leer ons net hoe om toegang tot inligting te verkry deur te blaai en te soek,,en,Selfs ons rekenkundige vermoëns het saam met die koms van sakrekenaars en sigblaaie uitgewis,,en,Ek onthou die legendes van groot gedagtes soos Enrico Fermi,,en,wat die kraguitset van die eerste kernontploffing geraam het deur 'n paar stukkies afvalpapier te dryf,,en,en soos Richard Feynman,,en,wat 'n abacus-kenner geslaan het deur binomiale uitbreiding te doen,,en,Ek wonder of die Fermis en Feynmans van ons ouderdom daardie stunts sal kan trek sonder om hul sakrekenaars uit te trek.,,en,Prosedurele programmering,,en,deur sy ongeregverdigde hergebruik van wiskundige simbole en patrone,,en,het die manier waarop ons met ons rekenaars in wisselwerking is, gevorm,,en,Die paradigma wat ontwikkel het, is duidelik onmatig,,en, or do we merely learn how to access information through browsing and searching? Even our arithmetic abilities have eroded along with the advent of calculators and spreadsheets. I remember the legends of great minds like Enrico Fermi, who estimated the power output of the first nuclear blast by floating a few pieces of scrap paper, and like Richard Feynman, who beat an abacus expert by doing binomial expansion. I wonder if the Fermis and Feynmans of our age would be able to pull those stunts without pulling out their pocket calculators.

Procedural programming, through its unwarranted reuse of mathematical symbols and patterns, has shaped the way we interact with our computers. The paradigm that has evolved is distinctly unmathematical. Funksionele programmering verteenwoordig 'n teenaanval,,en,'n veldtog om ons gedagtes terug te wen van die skadelike invloede van die wiskundige monstrosities van prosedurele tale,,en,Die sukses van hierdie stryd kan meer afhang van mag en momentum eerder as waarheid en skoonheid,,en,In ons nek van die bos,,en,hierdie stelling vertaal na 'n eenvoudige vraag,,en,Kan ons genoeg ontwikkelaars vind wat funksionele programmering kan doen,,en,Of is dit goedkoper en meer doeltreffend om te hou by prosedurele en objekgeoriënteerde metodologieë,,en,geek argiewe,,en, a campaign to win our minds back from the damaging influences of the mathematical monstrosities of procedural languages. The success of this battle may depend more on might and momentum rather than truth and beauty. In our neck of the woods, this statement translates to a simple question: Can we find enough developers who can do functional programming? Or is it cheaper and more efficient to stick to procedural and object oriented methodologies?

Artikels

Hoe om 'n string te red na 'n plaaslike lêer in PHP?

Hierdie pos is die tweede een in my geek reeks.

Terwyl programmering my Tema Tweaker, Ek het gekom oor hierdie probleem. Ek het 'n string op my bediener in my PHP program (die tweaked style, in die feit dat), en ek wou die gebruiker die opsie om dit te bewaar tot 'n lêer sy rekenaar gee. Ek sou gedink het dit was 'n algemene probleem, en al die gemeenskaplike probleme kan deur Googlen opgelos word. Maar, kyk en kyk, Ek kon net nie 'n bevredigende oplossing te vind. Ek het my eie, en gedink ek sal dit hier te deel, vir die voordeel van al die toekomstige Googlers nog kom en gaan.

Voor ons gaan in die oplossing, Ons verstaan ​​wat die probleem is. Die probleem is in die verdeling van arbeid tussen twee rekenaars — een is die bediener, waar jou WordPress en PHP hardloop; die ander is die kliënt se rekenaar waar die besigtiging plaasvind. Die string ons praat oor is op die bediener. Ons wil dit op te slaan in 'n lêer op die kliënt se rekenaar. Die enigste manier om dit te doen, is deur die bediening van die string as 'n html antwoord.

Met die eerste oogopslag, dit nie soos 'n groot probleem te kyk. Na alles, bedieners stuur gereeld snare en data aan kliënte — dit is hoe ons sien niks op die die leser, insluitend wat jy lees. As dit was net 'n PHP-program wat wil hê dat die string te red, sou dit nie 'n probleem te wees nie. Jy kan net stort die string in 'n lêer op die bediener en dien die lêer.

Maar wat doen jy as jy nie wil hê die hele wêreld 'n manier van die storting van snare lêers op jou bediener? Wel, jy kan iets soos hierdie te doen:

<?php
header('Content-Disposition: attachment; filename="style.css"');
header("Content-Transfer-Encoding: ascii");
header('Expires: 0');
header('Pragma: no-cache');
print $stylestr ;
?>

So, net sit hierdie kode in jou foo.php wat bere die string $ stylestr en wat jy gedoen. Maar ons probleem is dat ons is besig om in die WordPress plugin raamwerk, en kan nie die kop gebruik() oproepe. As jy probeer om dit te doen, sal jy die fout boodskap kry sê dat header reeds dude gedoen. Vir hierdie probleem, Ek het gevind dat die vernuftige oplossing in een van die plugins wat ek gebruik. Vergeet wat een, maar ek dink dit is 'n algemene tegniek. Die oplossing is 'n leë iFrame te definieer en stel die bron wat die PHP funksie sou skryf. Sedert iFrame verwag 'n volle HTML bron, jy is toegelaat (in die feit dat, verplig) die kop te gee() voorskrifte. Die kode uit lyk iets soos:

<iframe id="saveCSS" src="about:blank" style="visibility:hidden;border:none;height:1em;width:1px;"></iframe>
<script type="text/javascript">
var fram = document.getElementById("saveCSS");
<?php echo 'fram.src = "' . $styleurl .'"' ;
?>

Nou is die vraag, wat moet die bron? Met ander woorde, wat is $ styleUrl? Duidelik, dit gaan nie 'n statiese lêer te wees op jou bediener. En die doel van hierdie pos is om te wys dat dit nie 'n lêer op die bediener te wees ten alle. Dit is 'n twee-deel antwoord. Jy moet onthou dat jy besig is binne die raamwerk WordPress, en jy kan nie losstaande PHP lêers. Die enigste ding wat jy kan doen, is om argumente aan die bestaande PHP lêers te voeg, of die plugins wat jy geskep het. So jy eers 'n stuur-knoppie soos volg:

<form method="post" action="<?php echo $_SERVER["REQUEST_URI"]?>">
<div class="submit">
<input type="submit" name="saveCSS" title="Download the tweaked stylesheet to your computer" value="Download Stylesheet" />
</div>

Let daarop dat die naam eienskap van die knoppie “saveCSS.” Nou, in die deel van die kode wat voorlê hanteer, jy iets soos doen:

<?php
if (isset($_POST['saveCSS']))
$styleurl = get_option('siteurl') . '/' . "/wp-admin/themes.php?page=theme-tweaker.php&save" ;

?>

Dit is die $ styleUrl wat jy sou gee as die bron van jou iFrame, vorentoe. Let daarop dat dit dieselfde as jou pluging bladsy URL, behalwe dat jy daarin geslaag om by te voeg “?red” aan die einde van dit. Die volgende truuk is dat argument te vang en dit hanteer. Vir daardie, jy gebruik om die WordPress API funksie, add_action as:

<?php
if (isset($_GET['save'] ))
add_action('init', array(&$thmTwk, 'saveCSS'));
else
remove_action('init', array(&$thmTwk, 'saveCSS'));
?>

Dit voeg 'n funksie saveCSS na die init deel van jou plugin. Nou het jy hierdie funksie te definieer:

<?php
function saveCSS() {
header('Content-Disposition: attachment; filename="style.css"');
header("Content-Transfer-Encoding: ascii");
header('Expires: 0');
header('Pragma: no-cache');
$stylestr = "Whatever string you want to save";
ob_start() ;
print $stylestr ;
ob_end_flush() ;
die() ;
}
?>

Nou is ons amper by die huis gratis. Die enigste ding om te verstaan ​​is dat jy van moet die steentjie(). As jou funksie nie sterf, dit sal uitspuug die res van die WordPress gegenereer dinge in jou stoor die lêer, aanbring dit aan jou string $ stylestr.

Dit mag lyk ingewikkeld. Wel, Ek dink dit is 'n bietjie ingewikkeld, maar sodra jy dit implementeer en kry dit loop, jy kan (en doen) vergeet dit. Ten minste, Ek doen. Dit is waarom ek dit gepos het hier, sodat die volgende keer wat ek nodig het om dit te doen, Ek kan kyk dit.

Geeks

Ek is besig met 'n bietjie van geeky dinge die afgelope tyd — skriftelik WordPress proppe. Goed, dit is omdat ek ly aan 'n verskriklike skrywer se blok.

Jy sien, Ek is veronderstel om saam te werk op my volgende boek. Ek dwaasheid beloof om 'n paar van die hoofstukke van Die Beginsels van Kwantitatiewe Ontwikkeling my opdraggewende redakteur by John Wiley & Seuns binne 'n maand; nou vind ek myself skryf alles behalwe dié darned hoofstukke! Insluitend plugins. Kom om te dink dit, skryf daardie hoofstukke sal nie minder geeky, sou dit?

Dit het my laat wonder… Ons almal het begin as geeks, het ons nie? Geen gebruik ontken dit. Onthou hoe ons onderwysers ons liefgehad, en die sexy rasieleiers, goed, het nie? Later in die lewe, weens vereistes van omstandighede, ons kan probeer het om ons techie halo te verloor en simuleer 'n bestuursposisie postuur. Maar, in ons oomblikke van paniek, ons gaan terug na ons geek wortels. Ten minste, Ek doen.

Jy dink jy doen nie? Wel, kyk uit hierdie geek grappe. As jy vind hulle snaaks, kans is jou wortels is nie veel verskillend van myne.

Heisenberg ry op die snelweg toe hy getrek oor vir spoed. Die beampte sê, “Weet jy hoe vinnig jy gaan?” Heisenberg sê, “Doen nie, maar ek weet waar ek is!”

Twee waterstofatome loop in 'n kroeg. Een sê, “Ek het my elektron verloor!” Die ander sê, “Is jy seker?” Die eerste antwoorde, “Ja, Ek is positief…”

Geek bakkie Lines:

 • Vertel my van hierdie ding wat jy die mens oproep [dramatiese pouse] lief.
 • As U my nou, Ek sal meer dronk geword as wat jy moontlik kan dink.
 • Hulle noem dit nie my bene, want ek is 'n dokter.
 • Jou naam is Leslie? Kyk, Ek kan jou naam te spel op my sakrekenaar!
 • Wat is 'n mooi meisie soos jy doen in 'n ongelukkige miernes van roes en dwaasheid soos hierdie?
 • Jy moet Windows wees 95 want jy het my so onstabiel.
 • My 'up-tyd’ is beter as BSD.
 • Ek kan uit jou emoticons wat jy soek vir 'n paar maatskappy.
 • Is dit 'n iPod mini in jou sak of is jy net bly om my te sien.
 • Wil my Red Hat te sien?
 • As jy laat my nie koop jy 'n drankie, ten minste laat my jou laptop los.
 • Jy het my by “Hello World.”
 • Omgee as ek 'n snuffelhonde te sien of jou poorte is oop?
 • Jy maak my wil my Tivo te gradeer.
 • Deur te kyk na jou Ek kan jou vertel dat jy 36-25-36, wat deur die manier is almal volkome vierkante.
 • Jedi Mind Trick: “Dit is die geek jy soek.” [Golwe hand]
 • Jy kan 'n Trojaanse op my hardeskyf enige tyd.
 • Het jy al ooit Googled jouself?
 • Hoe gaan ons dit doen 'n bietjie peer-to-peer speeksel uitruiling?
 • Met my IK en jou liggaam kan ons 'n ras van genetiese superchildren die aarde te verower begin.
 • Wat is 'n meisie soos jy doen in 'n plek soos hierdie wanneer daar 'n Farscape marathon op die oomblik op die Sci Fi Channel.
 • Ek is aangetrokke tot jy so sterk, wetenskaplikes sal 'n vyfde fundamentele krag te ontwikkel.

Wat maak 100%?

Wat beteken dit om meer te gee as 100%? Ooit wonder oor die mense wat sê hulle gee meer as 100%? Ons is almal na die vergaderings waar iemand jou wil gee oor 100%. Hoe oor die bereiking van 103%? Wat maak 100% in die lewe? Hier is 'n bietjie wiskundige formule wat kan help jy hierdie vrae:

As:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ word voorgestel as:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

dan H-A-R-D-W-O-R-K = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%

en K-N-O-W-L-E-D-G-E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%

maar A-T-T-ek-T-U-D-E = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

en B-U-L-L-S-H-ek-T = 2+21+12+12+19+8+9+20 = 103%

maar kyk hoe ver gat soen jy sal neem.

A-S-S-K-I-S-S-I-N-G = 1+19+19+11+9+19+19+9+14+7 = 118%

So, 'n mens kan aflei met wiskundige sekerheid dat Terwyl Harde werk en Kennis sal kry jy sluit, en gesindheid sal jou daar kry, dit is die Bullshit en Ass soen wat jy sal sit oor die top.

Vergadering Bingo Game

Hierdie een is 'n skreeusnaakse stuk wat ek gevind op die web. As jy regtig wil hê, jy hoef te wonder — Is ek nog doen te veel techie dinge en te min bestuur?

Ooit in 'n mind-numbing vergadering met 'n paar MBA-tipe spewing uit 'n reeks van buzzwords hy op die rug van 'n Besigheid Loopbane vir Dummies boek gelees? Druk dit uit en wanneer jy 7 horisontale, vertikale of skuins, skree BINGO!

& Nbsp;

Synergy Offline Strategiese Fit Interface Gapingontleding Beste Praktyk Die Bottom Line
Kernbesigheid Vorentoe Touch Base Weer Game Plan Leerkurwe Terugkeer Dringend
Uit van die lus Gaan die ekstra myl Maatstaf Die Big Picture Toegevoegde waarde Raakvatters Ball
Proaktiewe, nie reaktief Wen-wen situasie Buite die boks dink Fast Track Resultate Gedryf Bemagtiging Definieer en afteken
Partner Gelei Business Case Bestuur van verandering Aan die einde van die dag Plaaslike Terugvoer Bosluise in die Boxes Mindset
Domino-effek Sit dit op Bed Kliënt-gefokus Kwaliteit Gedryf Skuif die doelpale Proses verbetering Bandwydte
Fasiliteer Knowledge Base Afskaal Vuurpyl wetenskap Vaardigheid stel Kliënt gefokus Oprit

(Hierdie grap is op die gevind E-pos opdrifsels bladsy by Mike se Wêreld)