Tag Archives: ez paypal

Làm thế nào để bắt đầu một doanh nghiệp Internet

Bắt đầu từ một doanh nghiệp trực tuyến dễ dàng hơn bạn nghĩ. Thành công trong một là một câu chuyện khác, tất nhiên. Đầu tiên của tất cả các, bạn cần một sản phẩm hoặc dịch vụ, mà đã tốt hơn một cái gì đó mà mọi người muốn. Theo kinh nghiệm của tôi, những gì mọi người mong muốn nhất là kiếm tiền. Bất cứ điều gì giúp họ kiếm tiền là một sản phẩm tốt. Thứ hai, bạn cần một cách để thu tiền và giao sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ để đổi lấy thanh toán. Thứ ba, bạn cần để có được tầm nhìn.

Tiếp tục đọc