Tag Archives: email

English as the Official Language of Europe

The European Union commissioners have announced that agreement has been reached to adopt English as the preferred language for European communications, rather than German, which was the other possibility.

As part of the negotiations, the British government conceded that English spelling had some room for improvement and has been accepted a five year phased plan for what will be known as EuroEnglish (Euro for short).

In the first year, “s” will be used instead of the soft “c”. Sertainly, sivil servants will reseive this news with joy. Ngoài ra, the hard “c” will be replaced with “để”. Not only will this klear up konfusion, but typewriters kan have one less letter.

There will be growing publik enthusiasm in the sekond year, when the troublesome “ph” will be replased by “f”. This will make words like “fotograf” 20 persent shorter. In the third year, publik akseptanse of the new spelling kan be expected to reach the stage where more komplikated changes are possible.

Governments will enkorage the removal of double letters, which have always ben a deterent to akurate speling. Ngoài ra, al wil agre that the horible mes of silent “và”s in the language is disgrasful, and they would go.

By the fourth year, peopl wil be reseptiv to steps such as replasing “th” bởi “z” và “w” bởi “v”. During ze fifz year, ze unesesary “0” kan be dropd from vords kontaining “ou”, and similar changes vud, of kors, be aplid to ozer kombinations of leters.

Und efter ze fifz yer, ve vil al be speking German lik zey vunted in ze forst plas…

A Crazy Language

This crazy language, Anh, is the most widely used language in the history of our planet. One in every seven humans can speak it. More than half of the world’s books and three quarters of international mail is in English. Of all the languages, it has the largest vocabulary perhaps as many as two MILLION words. Nonetheless, chúng ta hãy đối mặt với nó, English is a crazy language. There is no egg in eggplant nor ham in hamburger; neither apple nor pine in pineapple. English muffins weren’t invented in England or French fries in France. Sweetmeats are candies while sweetbreads, which aren’t sweet, are meat.

We take English for granted. But if we explore its paradoxes, we find that quicksand can work slowly, boxing rings are square and a guinea pig is neither from Guinea nor is it a pig.

And why is it that writers write but fingers don’t fing, grocers don’t groce and hammers don’t ham? If the plural of tooth is teeth, why isn’t the plural of booth beeth? One goose, two geese. So one moose, two meese?

Doesn’t it seem crazy that you can make amends but not one amend, that you comb thru annals of history but not a single annal? If you have a bunch of odds and ends and get rid of all but one of them, what do you call it? If teachers taught, why didn’t preacher praught? If a vegetarian eats vegetables, what does a humanitarian eat? If you wrote a letter, perhaps you bote your tongue?

Sometimes I think all the English speakers should be committed to an asylum for the verbally insane. In what language do people recite at a play and play at a recital? Ship by truck and send cargo by ship? Have noses that run and feet that smell?

How can a slim chance and a fat chance be the same, while a wise man and wise guy are opposites? How can overlook and oversee be opposites, while quite a lot and quite a few are alike? How can the weather be hot as hell one day and cold as hell another?

Have you noticed that we talk about certain things only when they are absent? Have you ever seen a horseful carriage or a strapful gown? Met a sung hero or experienced requited love? Have you ever run into someone who was combobulated, gruntled, ruly or peccable? And where are all those people who are spring chickens or who would actually hurt a fly?

You have to marvel at the unique lunacy of a language in which your house can burn up as it burns down, in which you fill in a form by filling it out and in which an alarm clock goes off by going on.

English was invented by people, not computers, and it reflects the creativity of the human race (mà, tất nhiên, isn’t a race at all). That is why, when the stars are out, they are visible, but when the lights are out, they are invisible. And why, when I wind up my watch, I start it, but when I wind up this essay, I end it.

[Unknown source]

Đáng khinh bỉ email — Ví dụ A

Email đã cách mạng hóa giao tiếp của công ty trong thập kỷ qua. Hầu hết các tác động của nó đã được tích cực. Một email từ các ông chủ lớn cho tất cả các @ yourcompany, ví dụ, là một sự thay thế hợp lý cho một cuộc họp truyền thông nói chung. Trong nhóm nhỏ hơn, email thường tiết kiệm các cuộc họp và tăng năng suất.

Khi so sánh với các phương thức giao tiếp khác (điện thoại, thư thoại vv), Email này có một số đặc điểm mà làm cho nó đặc biệt thích hợp cho truyền thông doanh nghiệp. Nó cung cấp cho người gửi số tiền phải của khoảng cách từ người nhận cảm thấy an toàn phía sau bàn phím. Người gửi được đủ thời gian để đánh bóng ngôn ngữ và trình bày. Ông có thể chọn gửi email nhiều người cùng một lúc. Hiệu quả của những đặc điểm này là một linh hồn bình thường nhút nhát có thể trở thành một nhân email vượt trội.

Một linh hồn thường tích cực, Mặt khác, có thể trở thành một người gửi đáng ghét của những gì được gọi là stinkers. Stinkers là email đó có nghĩa là để gây sỉ nhục.

Do tầm quan trọng của giao tiếp email những ngày này, bạn có thể tìm thấy chính mình bị quyến rũ bởi sự quyến rũ đen tối của stinkers. Nếu bạn làm, đây là những bước đầu tiên làm chủ nghệ thuật thủ công một người đáng khinh bỉ. Bí quyết là để phát triển một thái độ linh thiêng hơn ngươi và giả sử một vùng đất cao đạo đức. Ví dụ, giả sử bạn đang buồn bã với một đội ngũ làm việc chất lượng kém của họ, và muốn làm nổi bật thực tế với họ (và một vài người chủ chốt trong tổ chức, tất nhiên). Một người mới có thể bị cám dỗ để viết một cái gì đó giống như, “Bạn và nhóm của bạn không biết ngồi xổm.” Chống lại cám dỗ mà, và cho rằng email tân binh. Viễn đáp ứng nhiều hơn là sáng tác nó như, “Tôi sẽ rất vui để ngồi lại với bạn và nhóm của bạn và chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi.” Điều này phần craftier cũng tinh tế khoe kiến ​​thức cấp trên của bạn.

Email có thể còn tinh tế hơn. Ví dụ, bạn có thể ngọt ngào khuyên bảo ông chủ của bạn liên quan đến một số vấn đề như, “Không có điểm trong đổ xô vào nơi thiên thần sợ hãi để bước đi,” và có những niềm vui bí mật mà bạn quản lý để gọi anh ta là một kẻ ngốc để khuôn mặt của mình!

Stinkers truy cập được gấp đôi ngọt ngào. Trong khi tham gia vào một cuộc đấu tay đôi email, hy vọng tốt nhất của bạn là để khám phá ra một sự thiếu chính xác trong thực tế đáng khinh bỉ. Mặc dù bạn là niềm vinh dự bị ràng buộc để đối phó với một người đáng khinh bỉ, im lặng cũng có thể là một phản ứng hiệu quả. Nó sẽ gửi một tín hiệu rằng bạn có tìm thấy người đáng khinh bỉ quá quan trọng để đáp ứng, hoặc, tồi tệ hơn, bạn vô tình xóa nó mà không đọc nó.

Hãy coi chừng cái bẫy đáng khinh bỉ. Bạn có thể nhận được một email mời bạn làm việc trên một vấn đề với một lời đề nghị hào phóng để giúp. Giả sử bạn mắc bẫy và yêu cầu giúp đỡ. Email tiếp theo (sao chép vào thực tế tất cả mọi người trên trái đất) có thể đọc một cái gì đó giống như, “Nếu bạn bận tâm đến việc đọc thông báo trước đó,” (đề cập đến một email gửi tới mười ngày trước 17 những người khác và hai nhóm email) “bạn sẽ biết rằng…” Lưu ý cách dễ dàng là để ngụ ý rằng bạn không biết những gì bạn có nghĩa vụ phải, và bạn có thói quen bỏ qua thông điệp quan trọng.

Chúng tôi không có bảo vệ chống lại bẫy đáng khinh bỉ khác hơn là hiểu biết người gửi. Nếu một người gửi được biết đến với bố đáng khinh bỉ, hạnh phúc của mình, xử lý tất cả lời đề nghị ngọt ngào của mình với sự nghi ngờ. Nó không chắc rằng ông đã có một sự thay đổi của trái tim và quyết định đối xử với bạn civilly. Nhiều khả năng là anh ta được thiết lập mà bạn cho một cái gì đó rằng ông sẽ được hưởng nhiều hơn thay vì bạn!

Vào cuối ngày, đừng lo lắng quá nhiều về stinkers nếu bạn thấy mình ở cuối nhận. Giữ một nụ cười trên khuôn mặt của bạn và nhận ra stinkers cho những gì họ đang — các chuyến đi cái tôi.

Nếu bạn rất thích bài viết này, Tôi chắc rằng bạn cũng sẽ thích:

  1. Văn phòng Survival Guide
  2. La tinh tế

Trick Question

Here’s an IQ question to help you decide how you should spend the rest of your day…

A person who can’t speak wants to buy a toothbrush. By imitating the action of brushing one’s teeth, he successfully expresses himself to the shopkeeper, and the purchase is done.

Now if there is a blind man who wishes to buy a pair of sunglasses, how should he express himself?

Think about it first. Don’t give up too soon, or you will regret it!

Want to see the answer?