Mga Archive ng Tag,,en,Swami Vivekananda,,en,Ang Pride at Prejudice,,en,Nagbigay si Swami Vivekananda ng ilang mga talumpati sa World Parliament of Religionions sa,,en,Ang mga talumpating ito ay pinupuno pa rin tayo ng mga Indiano na may magandang pagmamalaki,,en,Nagawa kong hanapin ang isang lumang pagrekord ng mga ito sa Internet at malinis ito nang kaunti,,en,Narito ito para sa iyong kasiyahan sa pakikinig,,en,Ang may pag-aalinlangan sa akin,,en,hindi papayagan itong umalis nang walang isang kritikal na pagsusuri sa sarili,,en,Ano ba talaga ang ipinagmamalaki ko,,en,Gusto kong sabihin ang kanyang malalim na pag-iisip sa pilosopong Hindu at ang kanyang masidhing paglantad dito,,en,Ngunit ang katotohanan ng bagay ay,,en,Ipinagmamalaki ko kahit na bago ko narinig o nabasa ang mga talumpati,,en,Kung proud ka rin,,en,hayaan mo akong tanungin ito,,en,talagang nakinig ka ba sa buong pagsasalita,,en,Kung wala ka,,en,ano ba talagang ipinagmamalaki mo,,en,Siya nga pala,,en,Mayroon akong huling bahagi ng pagsasalita,,en: driving

Driving in India

I have had the pleasure of driving in many parts of the world. Being fairly observant and having a tendency to theorize about everything, I have come to form a general theory about driving habits as well.

You see, each place has a set of driving norms, a grammar or a dialect of driving, if you will. In Marseille, France, for instance, if you switch on your turn signal on a multilane street, people will immediately let you in. It’s not because they are polite and considerate drivers (quite the contrary, in fact), but a turn signal indicates the drivers’ intention to change lanes, not a request to let them. They are not seeking permission; they are merely letting you know. You’d better let them in unless you want a collision. In Geneva (Switzerland), on the other hand, the turn signal is really a request, which is usually denied.

Continue reading