Tag Archives: 2001: A Space Odyssey

2001: A Space Odyssey

2001: A Space Odyssey là một trong những bộ phim mang tính biểu tượng rõ trong tất cả các danh sách phải xem và phim tốt nhất. Tôi đã xem nó trong 1981 vì một người bạn của tôi đề nghị nó . Nó bật mà người bạn này đã được kéo một nhanh một về tôi, và tôi là người duy nhất trong toàn bộ rạp chiếu phim. Vì vậy, tôi ngồi một mình ở trung tâm của hội trường để thưởng thức các bộ phim. Tôi hầu như không thể thực hiện theo văn nói tiếng Anh sau đó, đặc biệt là khi nói chuyện với một giọng không-Ấn Độ. (Hoặc, tôi nên nói, khi nói không có một giọng Ấn Độ). Việc thiếu tiếng Anh không quan trọng trong phần đầu của bộ phim, tất nhiên. Nhưng sau đó tôi đã dần dần và hoàn toàn bối rối bởi những màu sắc nhảy múa và các công cụ.

Tiếp tục đọc