விற்பனை மற்றும் அமைக்கும்

The safer, easier way to pay online. இந்த தொடர் ("எப்படி ஒரு வங்கி வேலை செய்கிறது?") அடுத்த ("ஒரு வணிக வாழ்க்கை") மொபைல் சாதனங்கள் இணக்கமானது ஒரு அழகாக வடிவமைக்கப்பட்ட அச்சிடப்படும் மின்புத்தக கிடைக்கும். நீங்கள் ஆன்லைன் பெற முடியும் $5.49 உடனடியாக பதிவிறக்க.
ஒரு மின்புத்தக கிடைக்கும்.

இப்போது அதை வாங்க!

Those in sales tend to be personable, extroverted and persuasive people. A good salesman can sell a refrigerator to an eskimo, I’m told. IN the context of the front office in the global treasury or global markets, sales people are tasked with sniffing out trading needs from their customers and offer compelling products from the trading and structuring desks to fulfill them.

Sales

The life of a sales professional is a tough one. They need to meet progressively more aggressive targets in sales volumes to stay in the game. The moment they meet the target one year, it jumps the next year to an even more unattainable level. The sales staff, therefor, find themselves under constant (or even increasing) அழுத்தம். Knowledge of mathematical finance, while useful, is not a pre-requisite for sales jobs. உண்மையில், mathematically inclined folks tend to be reserved and introverted, and tend not to have the qualities that make for a good salesman. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், if you are a quant, your most ideal role is not in sales, although the structuring side may offer some interesting opportunities.

கருத்துக்கள்