Falsafah Wang

Di sebalik semua aktiviti kewangan ini adalah urus niaga yang melibatkan wang. Istilah ini “urus niaga” ertinya sesuatu falsafah yang berbeza dalam bidang ekonomi. Ia bermaksud pertukaran barang-barang dan perkhidmatan. Wang, dalam urus niaga ekonomi, hanya mempunyai nilai transaksi. Ia memainkan peranan medium yang memudahkan pertukaran. Dalam urus niaga kewangan, Walau bagaimanapun, wang menjadi entiti yang sedang diurusniagakan. Sistem kewangan pada asasnya memindahkan wang dari simpanan dan berubah menjadi modal. Oleh itu wang mengambil pada nilai pelaburan, sebagai tambahan kepada nilai intrinsik transaksi. Ini nilai pelaburan adalah dasar kepentingan.

Memandangkan nilai pelaburan juga diukur dan kembali dalam bentuk wang, kita akan mendapat idea dan faedah kompaun “meletakkan wang untuk bekerja.” Mereka yang mempunyai permintaan pulangan wang berdasarkan risiko pelaburan mereka bersedia untuk mengambil alih. Dan peranan sistem kewangan moden menjadi salah satu mengimbangkan persamaan risiko-ganjaran ini.

Kita harus ingat bahawa makna ini wang sebagai entiti pelaburan merupakan satu pilihan falsafah yang telah kami lakukan sepanjang abad-abad kebelakangan ini. Pilihan lain memang wujud — Perbankan Islam tumbuh di fikiran, walaupun amalannya telah dicairkan oleh pandangan yang lebih meluas diadakan wang sebagaimana yang mempunyai nilai pelaburan. Ia adalah menarik untuk mengkaji sejarah dan falsafah wang, tetapi ia adalah satu topik yang memerlukan sebuah buku yang panjang di sebelah kanan sendiri. Memahami wang pada tahap yang paling asas yang boleh sebenarnya meningkatkan produktiviti — yang sekali lagi diukur dari segi garis bawah, selaras dengan falsafah wang yang menikmati mata wang.

Comments

Satu pemikiran mengenai "Falsafah Wang,en”

  1. Interesting thoughts. As you ponder this topic, here’s something to think about as well. Why is it that banks do not invest? Banks, adalah “lenders”, not investors. Most banking charters prohibit investing. This shifts the balance of risk as loans are tied to assets. Money still works, but in a different way. Understanding this one component of finance could be a life changing event. I hope you’ll take that into consideration when you write your book.

    Travis MItchell

Komen yang ditutup.