Ισοπαλία κόκκινες γραμμές με πράσινο μελάνι

Όταν πρόκειται για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, σήματος κ.λπ., θα πρέπει να ψάξουν για ασυνεχειών, σκέφτονται έξω από το κουτί, και δεν πρέπει να περιορίζεται από τη συμβατικότητα, γεωμετρία, οπτικά κ.λπ..

Ισοπαλία επτά κάθετες κόκκινες γραμμές χρησιμοποιώντας διαφανή πράσινο μελάνι. Χρησιμοποιώντας μη-γραμμική διαδικασία σκέψης.

Σχόλια