Κατηγορία Αρχεία: Επιστήμη

Οι σκέψεις μου σχετικά με τις επιστήμες μη-φυσικής — σαν εξελικτική βιολογία, γνωσιακή νευροεπιστήμη κ.λπ..

Interpretation of Special Relativity

When we looked at Quantum Mechanics, we talked about its various interpretations. The reason we have such interpretations, Είπα, is that QM deals with a reality that we have no access to, through our sensory and perceptual apparatuses. Από την άλλη πλευρά, Special Relativity is about macro objects in motion, and we have no problem imagining such things. So why would we need to have an interpretation? The answer is a subtle one.
Συνεχίστε την ανάγνωση

Speed of Light

The speed of light being a constant sounds like a simple statement. But there is more to it, quite a bit more. Let’s look at what this constancy really means. Με την πρώτη ματιά, it says that if you are standing somewhere, and there is a ray of light going from your right to left, it has a speed γ. And another ray of light going from left to right also has a speed γ. So far, so good. Now let’s say you are in a rocket ship, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, moving from right to left.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας

Όταν ακούμε για τον Αϊνστάιν και την ειδική σχετικότητα (ή η ειδική θεωρία της σχετικότητας, να χρησιμοποιήσει το πραγματικό του όνομα), σκεφτόμαστε το περίφημο E = mc^2 εξίσωση, και παράξενα πράγματα, όπως το δίδυμο παράδοξο. Ενώ αυτά τα πράγματα είναι όλα αληθινά και σημαντικά, το πρόβλημα SR προσπαθεί να λύσει είναι ένα εντελώς διαφορετικό. Πρόκειται για μια προσπάθεια να υπερασπιστεί μια βασική αρχή στη Φυσική.
Συνεχίστε την ανάγνωση

Quantum Mechanics – Interpretations

Whenever we talk about Quantum Mechanics, one of the first questions would be, “What about the cat?” This question, πραγματικά, is about the interpretations of Quantum Mechanics. The standard interpretation, the so-called Copenhagen interpretation, leads to the famous Schrodinger’s cat.
Συνεχίστε την ανάγνωση

Quantum Field Theory

In this post on Quantum Mechanics (QM), we will go a bit beyond it and touch upon Quantum Field Theory – the way it is used in particle physics. In the last couple of posts, I outlined a philosophical introduction to QM, as well as its historical origin – how it came about as an ad-hoc explanation of the blackbody radiation, and a brilliant description of the photoelectric effect.
Συνεχίστε την ανάγνωση

Historical Origin of Quantum Mechanics

In this section, we will try to look at the historical origin of Quantum Mechanics, which is usually presented succinctly using scary looking mathematical formulas. The role of mathematics in physics, as Richard Feynman explains (in his lectures on QED given in Auckland, New Zealand in 1979, available on YouTube, but as poor quality recordings) is purely utilitarian.
Συνεχίστε την ανάγνωση

Κβαντομηχανική

Κβαντομηχανική (QM) is the physics of small things. How do they behave and how do they interact with each other? Conspicuously absent from this framework of QM is why. Why small things do what they do is a question QM leaves alone. Και, if you are to make any headway into this subject, your best bet is to curb your urge to ask why. Nature is what she is. Our job is to understand the rules by which she plays the game of reality, and do our best to make use of those rules to our advantage in experiments and technologies. Ours is not to reason why. Really.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Classical Physics

The main difficulty in describing particle physics to general public is the fact that it is built on modern physics. Even if you are physics aficionado and did extremely well in your high school physics, what you have learned and loved is classical physics. The difference between classical physics and modern physics is not just more physics, but a completely new way of looking at the reality around us.
Συνεχίστε την ανάγνωση

αναγωγισμό

Σε όλες τις επιστημονικές μας προσπάθειες, χρησιμοποιούμε παρόμοιες τεχνικές υψηλού επιπέδου να κατανοήσουν και να μελετήσει τα πράγματα. Η πιο συνηθισμένη τεχνική είναι αναγωγισμό. Βασίζεται στην πεποίθηση ότι η συμπεριφορά, ιδιότητες και τη δομή των μεγάλων και πολύπλοκων αντικειμένων μπορεί να γίνει κατανοητή από την άποψη των απλούστερων συστατικά τους. Με άλλα λόγια, προσπαθούμε να κατανοήσουμε το σύνολο της (το σύμπαν, για παράδειγμα) από την άποψη της μικρότερης, μειωμένη συστατικών (όπως σωματίδια).

Συνεχίστε την ανάγνωση

Σωματίδια και τις αλληλεπιδράσεις

Πρόσφατα, Έδωσα μια ομιλία σχετικά με τα σωματίδια και τις αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές της κόρης μου που προγραμμάτιζαν σε ένα ταξίδι στο DESY, Η Γερμανία και ήθελαν να έχουν μια ιδέα του τι όλα ήταν περίπου. Ως πρώτη μου ομιλία αυτού του είδους, Ήμουν λίγο νευρικός γιατί δεν ήξερα τι επίπεδο, και το φόντο, Θα πρέπει να στερεώνουν τη συζήτηση στο. Δεν ήθελα να γίνει πάρα πολύ βασικό, που νόμιζα ότι θα ήταν χάσιμο χρόνου. Ούτε θέλω να κάνω πάρα πολύ τεχνικά, η οποία επίσης θα καθιστούσε άχρηστη με διαφορετικό τρόπο.

Συνεχίστε την ανάγνωση