Kategorie Argief: Aktuele

Sluit poste op fisika, filosofie, wetenskappe, kwantitatiewe finansies, ekonomie, omgewing ens.

Wanneer jou kind is so groot soos U,en

My mom used to say that when your child is as big as you, you have to treat them with respect. What she actually said was that you had to address them using a respectful form of “jy,” which doesn’t make any sense in English, but may work in Hindi or French. It worked poetically well in Malayalam. I was reminded of this maternal pearl of wisdom recently when I was watching a movie with my son.

Lees verder

teenstrydighede,,en,Die lewe is vol teenstrydighede,,en,Ek bywoning van 'n navorsing toevlug op bewustheid en kontemplatiewe praktyke by die pragtige,,en,Garrison Institute,,en,Ek leer baie interessante dinge,,en,en ontmoet 'n baie,,en,eensgesinde en uitstekende mense,,en,die soort mense met wie ek kon diep gesprek oor die onwerklik aard van die werklikheid het,,en,Anders as die meeste mense uit ander vlakke van die lewe sal beleef en taktvol verskoon hulself wanneer ek 'n bietjie onwerklik,,en,Ek het net klaar my eerste termyn as 'n professor by Singapoer Management Universiteit,,en,Ek geleer 'n voorgraadse kursus genoem Computer as 'n Ontleding Tool,,en,wat op besigheid model en data-gedrewe besluit ondersteuning,,en,Ek het oor,,en,in drie afdelings van drie klaskamer uur elk per week,,en

Life is full of contradictions.

I am attending a research retreat on mindfulness and contemplative practices at the beautiful Garrison Institute. I am learning a lot of interesting things, and meeting a lot of like-minded and excellent people – the kind of people with whom I could have deep conversation about the unreal nature of reality, unlike most people from other walks of life would politely and tactfully excuse themselves when I get a bit unreal.

Lees verder

Twilight Years

At some point in our life, we come to accept the fact we are closer to death than life. What lies ahead is definitely less significant than what is left behind. These are the twilight years, and I have come to accept them. With darkness descending over the horizons, and the long shadows of misspent years and evaded human conditions slithering all around me, I peer into the void, into an eternity of silence and dreamlessness. Dit is almost time.

Lees verder

Interpretation of Special Relativity

When we looked at Quantum Mechanics, we talked about its various interpretations. The reason we have such interpretations, I said, is that QM deals with a reality that we have no access to, through our sensory and perceptual apparatuses. Aan die ander kant, Special Relativity is about macro objects in motion, and we have no problem imagining such things. So why would we need to have an interpretation? The answer is a subtle one.
Lees verder

Speed of Light

The speed of light being a constant sounds like a simple statement. But there is more to it, quite a bit more. Let’s look at what this constancy really means. Met die eerste oogopslag, it says that if you are standing somewhere, and there is a ray of light going from your right to left, it has a speed c. And another ray of light going from left to right also has a speed c. So far, so good. Now let’s say you are in a rocket ship, soos getoon in die figuur hieronder, moving from right to left.

Lees verder

Spesiale relatiwiteitsteorie

Wanneer ons hoor van Einstein en die spesiale relatiwiteit (of die spesiale relatiwiteitsteorie, om die regte naam te gebruik), Ons dink aan die beroemde E = mc^2 vergelyking, en vreemde dinge soos die tweeling paradoks. Terwyl hierdie dinge is almal ware en belangrike, die probleem SR probeer om op te los is 'n heeltemal ander een. Dit is 'n poging om 'n basiese beginsel te verdedig in fisika.
Lees verder

Quantum Field Theory

In this post on Quantum Mechanics (QM), we will go a bit beyond it and touch upon Quantum Field Theory – the way it is used in particle physics. In the last couple of posts, I outlined a philosophical introduction to QM, as well as its historical origin – how it came about as an ad-hoc explanation of the blackbody radiation, and a brilliant description of the photoelectric effect.
Lees verder