Bonus Planne van die muise en mans

Bonus Planne van die muise en mans

Ons beste planne loop gereeld verkeerd,,en,Ons sien dit heeltyd op 'n persoonlike vlak,,en,ongelukke,,en,beide goed en sleg,,en,sterftes,,en,albei van geliefdes en ryk ooms,,en,geboortes,,en,en loterye het almal 'n sameswering om ons prioriteite te verander en ons planne nietig te maak,,en,daar is niks soos 'n vaste ongeluk om dinge in perspektief te plaas nie,,en,Hierdie geleentheid is miskien die spreekwoordelike silwer voering wat ons voortdurend raai om te sien,,en,Wat op persoonlike vlak waar is, geld ook op groter skaal,,en,Die bedryfswye finansiële ineenstorting het ons beroep filosofiese duidelikheid gebring,,en,'n duidelikheid dat ons miskien te besig was om op te let,,en,maar vir die haglike benoudheid is ons op die oomblik,,en,Hierdie filosofiese helderheid inspireer ontledings,,en,en kolomme,,en,dit is soms selfbedienend en soms sielsoekend,,en. We see it all the time at a personal level — accidents (both good and bad), deaths (both of loved ones and rich uncles), births, and lotteries all conspire to reshuffle our priorities and render our plans null and void. In werklikheid, there is nothing like a solid misfortune to get us to put things in perspective. This opportunity may be the proverbial silver lining we are constantly advised to see. What is true at a personal level holds true also at a larger scale. The industry-wide financial meltdown has imparted a philosophical clarity to our profession — a clarity that we might have been too busy to notice, but for the dire straits we are in right now.

This philosophical clarity inspires analyses (and columns, natuurlik) that are at times self-serving and at times soul-searching. Ons is nou bekommerd oor die morele gesindheid agter die waanzinnige bonusverwagtinge van gister,,en,Die geval hiervan is Jake DeSantis,,en,die uitvoerende vise-president van die AIG wat eerder in die openbaar bedank het in die New York Times,,en,en sy relatief beskeie bonus van 'n miljoen dollar aan liefdadigheid geskenk,,en,Die redes vir die bedanking is interessant,,en,en voer aan hierdie reeks poste,,en,Voordat ek verder gaan,,en,laat ek dit reguit stel,,en,Ek gaan probeer om sy argumente so goed moontlik te verknies,,en,Ek is seker ek sou 'n heeltemal ander deuntjie gesing het as hulle my 'n bonus van miljoen dollar gegee het,,en,Of as iemand die kans gehad het om voor te stel dat ek met my eie bonus gaan,,en,jammer soos dit in vergelyking mag lyk,,en,Ek sal die moontlikheid buite die bestek van hierdie kolom hou,,en, byvoorbeeld. The case in point is Jake DeSantis, the AIG executive vice president who resigned rather publicly on the New York Times, and donated his relatively modest bonus of a million dollars to charity. The reasons behind the resignation are interesting, and fodder to this series of posts.

Before I go any further, let me state it outright. I am going to try to shred his arguments the best I can. I am sure I would have sung a totally different tune if they had given me a million dollar bonus. Or if anybody had the temerity to suggest that I part with my own bonus, paltry as it may seem in comparison. I will keep that possibility beyond the scope of this column, ignoreer die morele teenstrydigheid wat ander daarin kwaadwillig kan waarneem,,en,Ek sal net oor ander mense se bonusse praat,,en,ons is die beste in die hantering van ander mense se geld,,en,En dit is altyd makliker om iets wat nie aan ons behoort nie, te waag en op te offer,,en,Hoeveel is u tyd werd?,,en,Ek het onlangs 'n mal idee gekry,,en,Gestel ek sê vir jou,,en,Ek gee u 'n maand lange werk van tien miljoen dollar,,en,Maar ek sal jou oor twee maande moet doodmaak.,,en,jy sal moet weet dat ek ernstig is,,en,Laat ons sê ek is 'n eksentrieke miljardêr,,en,Sal u die tien miljoen dollar neem,,en,Ek is seker dat die meeste mense nie hierdie werksaanbod sal aanvaar nie,,en,daar is 'n film met Johnny Depp en Marlon Brando,,en,IMDb sê vir my dat dit so is,,en,Die brawe,,en,waar Depp se karakter eintlik so 'n aanbod aanbied,,en. I will talk only about other people’s bonuses. Na alles, we are best in dealing with other people’s money. And it is always easier to risk and sacrifice something that doesn’t belong to us.

Artikels

Kommentaar