Anti-relatiwiteit en Superluminality

CCC het geskryf,,en,moet gedefinieer word as 'n spesifieke rangskikking van neurale vuurwerk,,en,maar daardie spesifieke rangskikking van neurale vuurwerk,,en,daardie kognitiewe prentjie,,en,bestaan ​​nog steeds,,en,en is omtrent so werklik soos Windows,,en,of Linux,,en,Ek dink ons ​​het 'n gemeenskaplike definisie nodig vir wat ons met werklike beteken,,en,Laat ek toegee dat die klank eintlik is in 'n sin dat dit 'n bepaalde patroon van neuronale vuur is,,en,Dit is naby genoeg aan wat ek wil argumenteer,,en,daardie geluid is 'n ervaring,,en,klink,,en,kan ook gedefinieer word as die vibrasies in die lug,,en,In daardie geval,,en,dit is nog steeds daar as niemand daar is om dit te hoor nie,,en,Hierdie definisie van klank het probleme,,en,Jy kan klank skep sonder lugdrukgolwe,,en,die gebruik van 'n kogleêre inplantaat,,en,wat die elektriese insette by die senuwee eindes in jou ore genereer,,en: As “klink” is to be defined as a specific arrangement of neural firings, that’s fine… but that specific arrangement of neural firings, that cognitive picture, still exists, and is about as real as Windows, or Linux.

I guess we need a common definition as to what we mean by real. Let me concede that sound is real in a sense that it is a particular pattern of neuronal firing. This is close enough to what I want to argue – that sound is an experience.

CCC het geskryf,,en,moet gedefinieer word as 'n spesifieke rangskikking van neurale vuurwerk,,en,maar daardie spesifieke rangskikking van neurale vuurwerk,,en,daardie kognitiewe prentjie,,en,bestaan ​​nog steeds,,en,en is omtrent so werklik soos Windows,,en,of Linux,,en,Ek dink ons ​​het 'n gemeenskaplike definisie nodig vir wat ons met werklike beteken,,en,Laat ek toegee dat die klank eintlik is in 'n sin dat dit 'n bepaalde patroon van neuronale vuur is,,en,Dit is naby genoeg aan wat ek wil argumenteer,,en,daardie geluid is 'n ervaring,,en,klink,,en,kan ook gedefinieer word as die vibrasies in die lug,,en,In daardie geval,,en,dit is nog steeds daar as niemand daar is om dit te hoor nie,,en,Hierdie definisie van klank het probleme,,en,Jy kan klank skep sonder lugdrukgolwe,,en,die gebruik van 'n kogleêre inplantaat,,en,wat die elektriese insette by die senuwee eindes in jou ore genereer,,en:“Sound” can also be defined as the vibrations in the air. In that case, it is still there if no-one is there to hear it…

This definition of sound has problems. You can create sound without air pressure waves, using a cochlear implant, byvoorbeeld, which generates the electrical inputs at the nerve endings in your ears. En, net omdat daar drukgolwe is, beteken dit nie dat daar klank is nie,,en,as jy doof is,,en,of as jy aan die slaap is en so aan,,en,So jy moet met my saamstem dat geluid 'n ervaring is,,en,regtig of nie,,en,My argument is nie so baie oor wat klank is nie,,en,dat dit,,en,drukgolwe,,en,Klank is,,en,'n ver van die onderliggende fisiese oorsaak van drukgolwe,,en,Nou die volgende stap,,en,Ruimte is die ervaring wat verband hou met sien,,en,Is daar enige logiese rede waarom die ruimte anders sal wees as die klank,,en,moet wees,,en,n ervaring,,en,'n spesifieke neurale patroon eerder as die onderliggende werklikheid daar buite,,en,True, ons lyk asof ons sensoriese seine van ons ander bevestig,,en,mindere,,en,sintuie oor die realiteit van die ruimte,,en,Maar ons brein moet dit so doen om sensoriese konflik en die gevolglike disoriëntasie te vermy,,en – if you are deaf, or if you are asleep and so on. So you have to agree with me that sound is an experience – real or not.

My argument is not so much about what sound is. Eerder, that it is nie pressure waves. Sound is, in die feit dat, a far cry from the underlying physical cause of pressure waves.

Now the next step – space is the experience associated with seeing. Is there any logical reason why space would be any different from sound? Ruimte has to be an experience, a specific neural pattern rather than the underlying reality out there.

True we seem to get confirming sensory signals from our other “lesser” senses about the reality of space. But our brain has to do it that way in order to avoid sensory conflict and the consequent disorientation. Wat is waarskynlik waarom vlermuise nie hul oë gebruik terwyl hulle ekkolokeer nie,,en,Die volgende vraag oor die werklikheid van lugdrukgolwe en lig,,en,Kan in die volgende pos wees,,en,Op die ou end kan ons ontdek dat die lig slegs by c beweeg as ons dit gebruik,,en,anders is dit oombliklik,,en,Wink,,en,eh,,en,Alhoewel dit 'n bietjie tong-in-wang was,,en,dit is redelik naby aan wat SR doen,,en,SR kaarte die spoed van lig tot oneindigheid,,en,Laat ek verduidelik wat ek daarmee bedoel,,en,Kom ons neem aan,,en,dat die spoed van die lig oneindig is,,en,Wat sou dit beteken,,en,Dit sal beteken dat niks vinniger as die spoed van lig kan gaan nie,,en,Dit sal 'n oneindige energie neem om die spoed van lig te bereik,,en,As jy iets byvoeg of aftrek na die spoed van lig,,en,dit sal nie verander nie,,en,die spoed van lig sal 'n konstante in alle verwysingsraamwerke wees,,en…

The next question about the reality of air pressure waves and light… may be in the next post? :)

Leo geskryf:In the end we might discover that light travels at c only when we use it, otherwise it is instantaneous. ;) Just kidding, eh…

Though this was a bit of tongue-in-cheek, this is quite close to what SR does. SR maps the speed of light to infinity. Let me explain what I mean by that. Let’s assume, ter wille van die argument, that the speed of light is infinity. What would that imply? It would mean that nothing could go faster than the speed of light. It would take an infinite energy to reach the speed of light. If you add or subtract anything to the speed of light, it wouldn’t change. IOW, the speed of light would be a constant in all frames of reference. As iets met die spoed van lig gegaan het,,en,dit sal van A tot B in geen tyd bereik nie,,en,tyd staan ​​stil,,en,wat ons sien,,en,ons waargenome werklikheid,,en,sou wees wat regtig daar is,,en,die onderliggende werklikheid,,en,Sê dit nie net netjies nie,,en,Ek bedoel die koördinaat transformasie deel,,en,nie die kovariansie van Maxwell se vergelykingsdeel nie.,,en,om die kartering te doen,,en,Einstein het 'n radaragtige rondreisparadigma gebruik,,en,Daarom het ek gedink die ruimtyd in echolokasie sou identies wees aan SR,,en,In ons geval,,en,Ons stuur nie die ligstraal uit om 'n voorwerp te sien nie,,en,ons sien net die lig wat deur die voorwerp uitgestraal word,,en,Daarom het ek gesê SR is net effens verkeerd,,en,Die rede waarom Einstein dit gedoen het soos hy gedoen het, was dat hy 'n lineêre transformasie was,,en, it would reach from A to B in no time, time stands still. En, meer belangrik, what we see (our perceived reality) would be what is really out there (the underlying reality). Doesn’t this neatly summarize SR? (I mean the coordinate transformation part, not the covariance of Maxwell’s equations part.)

Nou, in order to do the mapping, Einstein used a radar-like round-trip paradigm. That’s why I thought the space-time in echolocation would be identical to SR. In our case, we don’t send out the light ray to see an object, we merely perceive the light emitted by the object. (That’s why I said SR is only slightly wrong :D) The reason Einstein had to do it the way he did was that he was seeking a linear transformation. Die ligte reistydtransformasies is nie lineêr nie,,en,Ek skryf meer en meer van my boek hier,,en,Ek gee nie om so lank as wat ek tyd het nie,,en.

Jy is reg, I’m rewriting more and more of my book here. I don’t mind as long as I have time.

Kommentaar